Den gode leg

Legens kilde springer igen og legen varer ved i FDF udover selve Landslejren. Vi ses efter sommerferien.