Præst på FDF Landslejr 2016

Hellestedet

På FDF Landslejr 2016 er der tilmeldt over 50 præster, som skal være med til at afholde morgenandagter og tale med børn, unge og voksne på landslejren om troen og dagens ord.

Som præst på FDF Landslejr 2016 er der masser af oplevelser i vente, mange præster har fået forlagt tjeneste til landslejren via deres biskop og mange præster har allerede modtaget en hel del info fra forkyndelsesudvalget, deres borgmester i landsbyen og lederne i landsbyerne.  

Præster deltager på landslejren som medarbejdere, der ligesom alle andre medarbejdere tilmeldes via hjemmesiden og betaler samme pris som alle andre.

I de fleste af de 33 landsbyer er der allerede sammensat en forkyndelsesgruppe bestående af nogle ledere og præster. Denne gruppe vil være den gruppe der i samarbejde planlægger morgen- og aftenandagterne i landsbyerne, hvor præsten vil være en god støtte og hjælp til lederne.

Ud over de daglige andagter i landsbyen og deltagelse med nadveruddeling til den store lejrgudstjeneste lørdag eftermiddag, vil vi gerne bruge præsterne som lejr-præster, der vandrer rundt på lejren i ca. 1 time om formiddagen (gerne 2 og 2 i jeres eget rige) og som børnene kan opsøge i forbindelse med dagens opgave. (Se mere om dette i inspirationsmaterialet.) Det uformelle møde med præsten skulle gerne give stof til eftertanke og noget at snakke videre om til aftenandagten.

Hvis du som præst ikke er tilmeldt, men gerne vil læse mere om dette, kan du læse dette ”jobopslag”.

Det første præste- og forkyndelsesgruppeinfobrev skulle gerne være sendt ud til alle borgmestre og tilmeldte præster her 22. Maj og kan hentes her: