Ledermødeinspiration

Har I tænkt over, hvordan I kan og vil bruge Landslejren til at styrke jeres kredsarbejde?

Vi vil frem mod Landslejren komme med fire bud på temaer, I kan tage op på jeres ledermøder før landslejren. I bestemmer selv, hvor lang tid det skal tage. I kan sagtens nå flere temaer på et ledermøde, men I kan også vælge at dykke ned og bruge jeres tid på et tema.

Vi har ladet os inspirere af snakke fra et kredsledermøde i landsdel 4 og er derfor nået frem til følgende temaer: