Ankomst og afrejse

I skal booke en tid, om hvornår I gerne vil ankomme og forlade og på Sletten med jeres bus. Kommer I til fods eller til vands kan I også se, hvrodan det foregår.

Foto: Kasper Meldgaard

Når alle mand skal ind og ud på Sletten den samme dag, så er det vigtigt, at vi kommer ind ad de rigtige veje og på de rigtige tidspunkter, så det ikke ender i en trafikprop.

Derfor skal I beslutte jer for, hvordan I ankommer til og forlader Sletten og booke en bustid, hvis I rejser med bus.

Ankomst

Ankomst i Bus

Ankomst i bus kan ske torsdag d. 7. juli i tidsrummet 10.00-15.00.
For at ankomme i bus, skal der bookes en ankomsttid, som skal overholdes. Ankomsten sker i intervaller på 1 time.
Alle busser skal kører via Knøsvej til busterminalen på Svend Åges Mark

Når kredsen har booket sin tid, modtager man en bekræftelse fra bookingsystemet, og med den i hånden kan man lave de sidste aftaler med kredsens buschauffør

Efter 15. juni vender vi tilbage med kørselsanvisning samt et nummer, som skal være synligt i bussen ved ankomst og afgang. 

Vi henstiller til at kredse, som bor tæt på Sletten booker formiddagstider, så kredse der kommer længere fra kan booke eftermiddagstiderne.

NB. Husk også at bokke en afrejsetid.
Deadline 15. juni 2016

Gå til booking her

Ankomst vandrende eller cyklende

Deltagere der kommer gående/cyklende, skal ankomme via Svejbækvej.
Ankomst kræver ingen aftale og kan ske fra kl. 10.00-15.00

Ankomst sejlende

Hvis kredsen ønsker at ankomme sejlende til lejren sker dette via Sejlerengen.
Ankomst kræver aftale, og skal ske i tidsrummet 12.00-14.00. Vi har brug for viden om, hvordan I kommer sejlende og hvor mange det drejer sig om. Bemærk at kredsen selv er ansvarlig for sejladsen og sikkerheden herom.
Kontakt Søren Fonseca, sfp@randers.dk eller 51 56 20 26

Ankomst i personbiler

Deltagere der kommer i personbiler, skal ankomme via P-Nord (Sønderskovvej). 
Ankomst kræver ingen aftale og kan ske fra kl. 10.00-15.00

Afrejse

Afrejse sker fredag d. 15. juli i tidsrummet 7.00-14.00

Afrejse med bus

Afrejse med bus sker i tidsrummet 7.00-14.00
Der skal bookes en afrejsetid til bus, som skal overholdes.
Deltagere der afhentes i busser, skal aftentes på en af de to Busterminaler (Svend Åges mark og P-Nord).

Når kredsen har booket sin tid, modtager man en bekræftelse fra bookingsystemet, og med den i hånden kan man lave de sidste aftaler med kredsens buschauffør.

Efter 15. juni vender vi tilbage med kørselsanvisning samt et nummer, som skal være synligt i bussen ved ankomst og afgang.

Deadline 15. juni 2016

Gå til booking her

Afrejse i personbiler

Deltagere der afhentes i personbiler, skal hentes via P-Nord (Sønderskovvej). 
Afhentning kræver ingen aftale og kan ske fra kl. 07.00-14.00