Kontantløs lejr

Vejledning til ledere

Udover den information som vi leverer til deltagere og forældre via landslejr.FDF.dk kommer her en række opmærksomhedspunkter, som vi vil bede jer forholde jer til som holdledere.

Se i øvrigt deltager informationen her

Din holdlederopgave

Som holdleder har du dels ansvaret for at sikre udlevering af alle armbånd til dine lejrdeltagere og derudover at sikre den fornødne opmærksomhed ift. deltagere og forældre.

Denne opmærksomhed kan variere fra kreds til kreds. Giv evt. plads til at forældre kan drøfte dette med kredsen enten individuelt eller kollektivt hvis I skønner dette hensigtsmæssigt. 

Sådan foregår det

Som holdleder modtager du forsendelsen med armbånd omkring 1. juni med posten. Husk at hente den inden fristen for returnering, da vi har nogle meget skarpe deadlines op imod ferien og sæsonafslutninger, og vi med fælles hjælpe skal have så mange armbånd udleveret som muligt.  

Du får udleveret præcist det antal armbånd, som du har lejrdeltagere. Du kan derfor ikke selv udlevere et nyt armbånd hvis det mistes eller brister allerede inden lejren.

Forsendelsen af armbånd indholder også navnelister over alle dine lejr-deltagere.

Udlevering af ekstra armbånd sker ved henvendelse til lejrinfo på lejrinfo@FDF.dk eller 33 13 68 88. 

Armbåndet er altså ikke personligt koblet til en lejrdeltager før der er sket aktivering. Aktivering foretages hjemme af forældrene. 

Deltagere, som er registreret efter tilmeldingsfristen og efter at kontaktdata er trukket ud til pakning, vil ikke modtage armbånd i denne første forsendelse.

Vi tilstræber dog at alle deltagere modtager deres armbånd før lejren starter, så der sker en ny udsendelse efter den 20. juni.

I sidste instans udleveres armbånd ved ankomst til lejren.  

Alle medarbejdere, også dem der måtte være tilmeldt via kredsen, modtager deres armbånd via holdlederen. Deltagere tilmeldt uden FDF-kreds modtager armbåndet direkte.

Spørgsmål og svar

For teknisk support henvises til Unitec support. Se kontaktdata her
Ved mere principielle spørgsmål skal du henvise til Lejrinfo som kontaktes på lejrinfo@FDF.dk eller 33 13 68 88.

Q: Kan vi som kreds styre og administrere vore deltageres armbånd?
A: Nej, hvert armbånd aktiveres af forældrene som også tanker penge og opsætter forbrugsstyring. Bag hvert armbånd ligger en juridisk konto som er retmæssigt ejet af barnet eller dennes forældre. 

Q: Deltagere der tilmeldes efter 20. juni, hvordan får de et armbånd?
A: Deltagerregistreringer fra 20 juni og frem til lejrstart får via holdlederen udleveret armbånd fra den 7. juli i lejrinfo på torvet. Holdlederen skal møde op og afhente armbåndet

Q: Hvorfor er dagsbegrænsningen sat til 200 kr?
A: Dagsbegrænsning skal sættes på systemniveau og ikke på hverken hold- eller deltagerniveau. Det er vurderet at en dagsbegrænsning på 200,- hindrer dyre impulskøb på dyrt grej i 55nord, men alligevel muliggør dagskøb af både slik/is og landslejrmerchandice, fx en t-shirt. Forældre kan modtage notifikationer og/eller logge på portalen efter behov og tilse forbrug.

Q:Hvorfor skal man tanke kr. 200 som minimum, når man indsætter penge på armbåndet?
A: Minimums optankning skal sættes på systemniveau og ikke på hverken hold- eller deltagerniveau. Der tilfalder kortgebyr ved optankning, dette er standard i forretningsaftalen med leverandøren, hvorfor det er vurderet mest hensigtsmæssigt at lave færre men større optankninger. Der vil for langt de fleste deltagere under alle omstændigheder være et indestående på konto, når lejren slutter, og så er spørgsmålet måske om hvor meget der skal tilbageføres jo knap så vigtigt.