Landslejrleksikon

Her finder du masser af god viden om landslejren

 • 55° Nord

  55° Nord er placeret ved lejrens torv og har åbent 10.00 - 21.00. 

  55° Nord sælger alt indenfor lejrudstyr og har også specielle FDF Landslejr 2016-artikler som f.eks. landslejr-t-shirt, mugs og buffs.

  55° Nord sælger suppleringsvarer til patruljekassen (krydderier, stanniol, fryseposer mv.) samt toiletsager mv.


 • Affald

  Det er KUN dagsrenovation, der kan bortskaffes under lejren. Dagsrenovation skal sorteres inden bortskaffelse.

  Storskrald skal bringes ud af lejren og bortskaffes.

  Alt hvad kredsen tager med på lejr, skal med retur når lejren er slut.
  Der har været ekstreme affaldsmængder på de sidste lejre. Meget er sofaer, telte, installationer og andet, som kredsen ikke har haft lyst til at bruge efter lejren.
  Overvej ressourcespildet i jeres kreds - og tænk på, hvordan det, I laver til lejren, kan bruges når I kommer hjem igen.

 • Afmelding

  Hvis du på trods af din tilmelding, ikke kan deltage på landslejren alligevel, vil vi bede dig melde afbud til din holdleder og give besked til lejrinfo@fdf.dk

  Bemærk at tilmeldingen er bindende efter 1. marts og at deltagergebyret ikke refunderes. Tilmeldingen kan ikke overdrages til en anden deltager.

  Du har ved tilmeldingen betalt de første 500 kr. af deltagergebyret, og det resterende beløb opkræves samlet hos FDF-kredsen som opkræver beløbet hos den enkelte deltager.

  Læs mere i Handelsbetingelserne

  http://landslejr.fdf.dk/foraeldre-og-deltagere/praktisk-om-lejren/tilmelding-og-pris/handelsbetingelser
 • Aktivitetstilladelse

  Sejlads og klatring kræver tilladelse fra forældre/værge hvis deltageren er under 18 år. Tilladelsen skulle være givet ved tilmeldingen. Du kan se i tilmeldingssystemet, om der er deltagere som ikke har en tilladelse, som burde have haft det. Er det tilfældet, kan du evt. tage kontakt til forældrene og få en tilladelse på papir.
  Det er holdlederen og kredsen der er ansvarlig for at sikre at tilladelserne er i orden.


 • Alarm

  Mobiltelefoner anvendes ved alarmering af lejrens beredskab for brand og redning.

  Alarmnummer vil tilgå i relevant information og vil være synligt flere steder på lejren. Der bliver ikke opstillet interne telefoner til alarmering. 

 • Andagter

  Der vil dagligt være morgenandagt i alle boområderne. Alle deltager i morgenandagterne og intet arbejde eller færdsel må finde sted i dette tidsrum.

  Der vil ligeledes være aftenandagter i boområdet på de aftener, hvor der ikke er store lejrbål eller gudstjeneste. 

 • Ankomst og afrejse

  Kredse kan ankomme til lejren 7. juli 2016 og forlader lejren igen 15. juli. Kredsene arrangerer selv transport til og fra lejren. Mange vil rejse i bus, og dette kræver, at kredsen booker en ankomst- og afgangstid. Man skal være forberedt på at vandre det sidste stykke ind på lejren. Se mere om ankomst og afrejse her: http://landslejr.fdf.dk/for-ledere/praktiske-info/Ankomst-og-afrejse

  http://landslejr.fdf.dk/for-ledere/praktiske-info/Ankomst-og-afrejse
 • App

  Til landslejren udvikles der en app med kort, nyheder, informationer, gamification og meget mere. Appen vil kunne downloades fra d. 15. juni. Derudover modtager alle deltagere også et trykt kort over Sletten på lejren, som indeholder de vigtigste informationer, salmer, sange mv.

  Der er ikke noget krav om at deltagere har en mobiltelefon med, ligesom det er vurderet at man sagtens kan være på landslejr unden at bruge landslejrens app. 

 • Armbånd

  FDF Landslejr 2016 er kontantløs. Alle deltagere på lejren får et armbånd med en lille chip. Armbåndet tankes hjemmefra med lommepenge, som man kan bruge på lejren.
  Armbåndet sendes til din holdleder i kredsen inden lejren, så du kan nå at tanke armbåndet op og få det på armen inden du tager afsted. Armbåndet er personligt, og kan kun bruges af deltageren selv.

  Optankning

  Du kan tanke dit armbånd via hjemmeside, mobiltelefon eller med kort i betalingsstandere på lejren. 

  Gæster

  Gæster kan betale med kort på lejren.

  http://landslejr.fdf.dk/foraeldre-og-deltagere/praktisk-om-lejren/kontantloes-lejr
 • Badning

  Badetjenesten opstiller brusefaciliteter, hvor det er muligt for alle deltagere at få sig et bad.Du finder badene på skovengen, hvor der er åbent fra 07.00-21.00 hver dag. Badene er for alle, og det er ikke muligt at booke. Man møder bare op. 

  Ud over brusefaciliteterne, er det også muligt at booke en tid til at boltre sig i Slettens badebassin. Badning i bassinet kræver forudgående booking. 

  Læs mere om både booking og regler for badning på nedenstående link

 • Besøg

  Besøgende er altid meget velkomne på lejren. Der er ikke en officiel besøgsdag, så det anbefales at besøgende aftaler med den lokale kreds (og dem man ønkser at besøge) hvilken dag, der passer bedst ind i programmet.

  Vi anbefaler, at mandag d. 11. juli ikke bruges som besøgsdag, da vi har en stor, fælles programdag her. 

  Lejren er åbent dagligt fra kl. 10.00 - 24.00

  Der er ikke entré til selve lejren, men der vil blive opkrævet afgift for parkering af biler. Se mere under Parkering, hvor du kan købe din P-billet allerede nu.

  Bemærk: Hunde og andre dyr må ikke medbringes på lejrpladsen.

  Har I lyst til at overnatte - så læs mere under Korttidscamping.

 • Biler

  Biler har ingen adgang til lejrens område uden en speciel kørselstilladelse.

  Der vil blive lukket for kørsel på lejrområdet d. 5. juli kl. 24.00 og åbnet igen d. 16. juli kl. 13.00. Biler skal følge de anviste køreretninger.


 • Booking

  Der er enkelte aktiviteter og tilbud, som kræver booking.
  - Det er badning i badebassinet på Det ny Sletten
  - Klatreaktiviteter
  - Lederuddannelse
  - Lederrevy

  Booking sker online via landslejr.FDF.dk/booking.

  Har du ikke selv en telefon, computer eller tablet du kan bruge til booking, kan du måske spørge en nabokreds på lejren.
  Du kan også få hjælp til booking i Bazarteltet på Torvet eller hos Lejrinfo

 • Borgmester

  En borgmester er den person, der leder en landsby, sammen med sit landsbyråd. Sammen med landsbyrådet, har borgmesteren blandt andet til opgave at koordinere og planlægge fortræningsweekend, forkyndelse og underholdning i landsbyen og daglig kommunikation til holdlederne under lejren. Der er i alt 32 borgmestre. Se hvem der er borgmester i din landsby her:

  http://landslejr.fdf.dk/kontakt/kontaktoversigt/borgmestre
 • Børneattest

  Det er kredsens ansvar at indhente børneattester jf. landsforbundets gældende retningslinjer på alle, der er tilmeldt via kredsen. Landsforbundet sikrer, at der indhentes attest på alle der er tilmeldt uden tilknytning til en FDF-kreds.
  Se gældende retningslinjer her

  http://kredsservice.fdf.dk/kredsens-liv/vejledninger/boerneattester
 • Brandregler

  Brandregler vil blive udleveret til kredsenes holdledere og udvalgsformænd.
  Vær opmærksom på, at brand som følge af gasudslip bedst slukkes med pulverslukker. Derfor, hvis gas benyttes ved kogestederne, er det altid klogt at have en sådan ved hånden.
  Alle bålsteder anbringes med størst mulig afstand til telte. Minimum 3 meter.
  Rygning er alene tilladt på de indrettede skodsteder.
  Sørg for at der altid er vand og brandmateriel. Brandmateriel er ikke legetøj på en varm sommerdag. I øvrigt henvises til beredskabsplanen som bliver udleveret til alle områdeledere, samt brandplanen, en del af beredskabsplanen, som bliver udleveret til alle holdledere.

  http://landslejr.fdf.dk/_Resources/Persistent/371723aae8e2d2368de22e4ab7c93c5af73f7974/Brandregler.pdf
 • Brandslukningsmateriel

  Kredse og områdeledelser har pligt til at medbringe det nødvendige materiel til brandslukning. Der skal medbringes 1 branddasker og 1 håndsprøjtebatteri pr. påbegyndt 40 personer, dog minimum 1 sæt pr. kredshold. Håndsprøjtebatterier skal være fyldte under hele lejren og må kun bruges ved brand.

  Brandveje: Lejren er forsynet med brandveje efter de gældende regler. Der må ikke bygges eller opføres faste konstruktioner på brandvejene, men det er tilladt at opholde sig og have aktiviteter på pladserne. Se i øvrigt brandregler.


  http://landslejr.fdf.dk/_Resources/Persistent/371723aae8e2d2368de22e4ab7c93c5af73f7974/Brandregler.pdf
 • Brænde

  Til lejren er der bestilt 370 m3 blandet løv (ask, bøg, eg, ahorn, el, birk, elm).

  Brænde har en diameter på 10-30 cm og kommer i længder af 2-3 meter. Brænde placeres i centrale depoter rundt om i Rigerne.

  Lejrdeltagerne står selv for afhentning af brænde fra depot, og skal selv save og kløve brændet.

 • Byggetilladelser

  Grundet ændrede regler ift. byggeri, vil der være nogle konstruktioner, som kræver en byggesagsbehandling enten hos FDF eller i Skanderborg kommune. Inden I går i gang med det, så læs denne vejledning fra sikkerhedsgruppen.

  http://landslejr.fdf.dk/for-ledere/praktiske-info/sikkerhed
 • Cafe - MinglaBAR

  På Torvet kan du købe kaffe, the og lagkager i store mængder - og du kan gøre det med god samvittighed. Overskuddet fra caféen går til FDFs internationale projekt "Minglabar Mynamar".

  Cafe-teltet drives i samarbejde med FDFs Silkeborg Højskole. Hver dag vil der være aktiviteter og god mulighed for at få en sludder-for-en-sladder i hyggelige omgivelser.

  Myanmar-postkortet

  Rundt omkring pålejren vil I møde Myanmar-postkortet. På den ene side er der en leg fraMyanmar, som I kan prøve at lege. På den anden side er der en stregkode. Den stregkode kan man scanne i landslejrens kiosker og på den måde donere 20 kroner, der går ubeskåret til Minglabar Myanmar.

 • Campingvogne

  Campingvogne er tilladt på FDF Landslejr 2016 i Familielejren og i Medarbejderområdet. Der gælder dog særlige regler for opstilling og nedtagning af campingvogne, ligesom familielejrudvalget samt lejrservices anvisninger til enhver tid skal følges. 

  Opsætning af campingvogne skal ske torsdag den 7. juli, når alle øvrige deltagere er kommet ind på lejren (forventet kl. 16.00-18.00) og kan først nedtages igen fredag den 15. juli når øvrige deltagere har forladt lejren (forventet fra kl. 15.00).

  Se også afsnittet om Korttidscamping

 • Cykeltilladelse

  Det er ikke tilladt at medbringe cykel ind på lejren.

  Dog kan der i særlige tilfælde gives dispensation og udstedes en cykeltilladelse. Det er kun Landslejrudvalget der kan give dispensation og udstede cykeltilladelser.

 • Cykler

  Cykler har ingen adgang til lejrens område uden en speciel cykeltilladelse. Det er dog gratis at parkere sin cykel på lejrens parkeringspladser.
  Se også "Cykeltilladelse"
 • Datanetværk/Internet

  Der vil være mulighed for trådløs internetadgang samt mobilt datanetværk under lejren. WiFi punkter vil være opsat på centrale steder.

  Grundet områdets kuperede terræn kan udfald forekomme.

 • Dato

  FDF Landslejr 2016 finder sted fra torsdag den 7. til fredag den 15. juli 2016

 • Deltagerkommunikation

  På lejren vil der være målrettet kommunikation til alle deltagere på flere forskellige kanaler. Til landslejren udvikles der en app med kort, nyheder, informationer, gamification og meget mere, som afløser for den tidligere trykte lejrbog. Appen vil kunne downloades fra d. 1. juni. Derudover modtager alle deltagere også et trykt kort over Sletten på lejren. 

  Under lejren vil der også være en lejravis, som udkommer hver anden dag med historier og billeder fra lejren. Derudover vil der blive lavet masser af videoer og taget billeder, som deles på sociale medier og deltagerne vil også selv få mulighed for at dele historier og billeder og få dem på storskærme, som vil være placeret forskellige steder på lejren. 


 • Dyr

  Det er ikke tilladt at medbringe husdyr på FDF Landslejr 2016.

 • Falck

  Lejrens Brand- og Ambulanceberedskab varetages af Redningstjenesten, med støtte fra Falck.

  Redningstjenesten er tilstede på Torvet, og alarmeres via lejrens alarmnummer.

 • Familielejr

  For familier er der mulighed for at deltage i en særlig Familielejr, hvor der er fokus på, at børn og voksne sammen oplever det at være på en landslejr i fællesskab med andre familier. Man kan deltage i Familielejren hvis man har børn med, der er i aldersgruppen 0-9 år.  Læs mere her:

  http://landslejr.fdf.dk/foraeldre-og-deltagere/familielejr/hvad-er-familielejr
 • Faner

  Hver kreds bedes medbringe kredsens fane samt evt. stativ og faneholder, så fanen kan bæres gående og stående. Fanen skal anvendes til åbningslejrbålet og ved gudstjenesten. 

  Kredsen sender to personer til opstilling i faneborg omkring lejrbålspladsen. Disse skal tage til lejrbålspladsen før de øvrige deltagere, så de kan blive instrueret. Ved torsdagens åbningslejrbål skal de møde kl. 18.45 og ved gudstjenesten lørdag kl. 15.15.

 • Fælles Gudstjeneste

  Der afholdes en stor fælles gudstjeneste for alle lejrens deltagere, medarbejdere og gæster. Gudstjenesten foregår på den store lejrbålsplads. Ved gudstjenesten samles der ind til FDFs internationale projekt Minglabar Myanmar.

 • Fællesdag

  Mandag d. 11. juli er der fællesdag for alle deltagere på lejren. Vi skal rundt og opleve forskellige universer, og det hele slutter af med fælles lejrbål.

 • Film

  På landslejr 2016 vil der blive lavet mange film fra lejren, som man vil kunne se på youtube. Der vil ikke som tidligere år blive lavet en film til salg efterfølgende.   

 • Forplejning

  De fleste af dagene er det tiltænkt, at man laver varm mad om dagen og rugbrød om aftnen. Der er gjort plads i formiddagsprogrammet på lejren, så der bliver bedre tid til at mødes om madlavningen på kredspladsen. Det har vi gjort, fordi det er en stor del af det, at være på primilejr, og vi synes det er vigtig læring for børn i dag at være med i at lave maden, de selv skal spise. Derfor er madlavningen tænkt som en aktivitet på lejren, som vi alle så vidt muligt inddrages i. 

  Hvordan får vi mad?

  Alle madvarer skal hentes i vareudlevering øst og vareudlevering vest, der er i nærheden af jeres Landsby. Derudover vil der være en vareudlevering i Seniorcity. Maden er inddelt i to kategorier: standardvarer og friskvarer. Standardvarer, som omfatter bl.a. brød, mel, cornflakes, konserves, kaffe, saftevand og lignende, kan frit afhentes efter behov. Friskvarer er eksempelvis kød, pålæg, frugt, grønt og mælkeprodukter. Disse kan afhentes hver morgen eller i løbet af dagen efter behov – afhængig af den kølekapacitet man har på kredspladsen. Vareudleveringen vil være åbne i forbindelse med alle måltider, så man kan vælge at hente til et eller flere måltider ad gangen.  

  Alle kredse skal selv medbringe kasser til at hente varer i.  

  Hvor meget må vi få? 

  I må hente alt det mad, I har brug for – men så heller ikke mere! Det er meget vigtigt, at alle ledere medvirker til, at man KUN henter det, man skal bruge og ikke laver lager på kredspladsen. Er der noget man ikke har brug for, skal man ikke hente det, bare fordi man har ret til det ifølge madplanen. 

  Udenlandske deltagere  

  Lejrens udenlandske deltagere spiser ikke altid helt det samme som de danske deltagere, og derfor forsøger vi at have et udvalg af varer der er tilpasset deres behov. Det kan eksempelvis være ris i større poser, madolie i dunke og større mængder lyst brød. Er der behov for andre varer kan de bestilles i vareudleveringen uden beregning. Så kan det afhentes næste gang, vi får varer ind. 

  Hvis I allerede inden lejren kender til specielle behov, kan I kontakteforplejningsudvalget på mail. Send mailen til lisbetboegh@yahoo.dk 

  Åbningstider i udlevering

  Vareudleveringen forventes at holde åbent dagligt i tidsrummet kl.06.00 til 12.00 og 15.00 til 18.00 – dog ikke under morgenandagten. Den første torsdag åbner udleveringen klokken 13.00.

  Der udsendes i foråret 2016 en liste over, hvilke basisvarer (krydderier, madkulør, stanniol, plasticposer og lignende) kredsen selv skal medbringe på landslejren.   

  Ifm. udarbejdelsen af menuen har Forplejningsudvalget lagt vægt på at tilbyde en sund og alsidig menu. Menuplan med grundig forklaring omkring udleveringen/afhentning af mad udsendes til alle holdledere i foråret 2016. 

  Hvis der er specielle behov for forplejning, f.eks. ved allergi skal dette meddeles forplejningsudvalget ved tilmeldingen.

  Læs meget mere om forplejningen på FDF Landslejr 2016 i forplejningsmanualen, som du finder her: 

  http://landslejr.fdf.dk/_Resources/Persistent/ddbf53cd286b5c4662f17afa5416f5e607fc2dae/LL%20Forplejning.pdf
 • Fortræning

  Som et led i forberedelserne til FDF Landslejr 2016 er der udarbejdet et idémateriale med forslag til hvordan kredsen kan forberede deltagerne på landslejrens ideramme og aktiviteter. Derudover vil der i løbet af foråret blive lagt små film på landslejrens facebook gruppe om leg

  Den 15. – 17. april 2016 afholdes der fortræningsweekend i alle landslejrens byer arrangeret af borgmester og byledelsen. Der er udsendt et ideoplæg til weekenden.

 • Fototilladelse

  Ved tilmelding til FDF Landslejr 2016 accepterer du at billeder af dig - herunder fotos offentliggjort på sociale medier under de officielle hashtags for FDF Landslejr 2016 - må offentliggøres på FDFs medier i forbindelse med FDF Landslejr 2016 og på FDFs medier efterfølgende jf. Persondatalovens § 6, stk. 1. 
  FDF har de fulde rettigheder til billeder taget på FDF Landslejr 2016.Skulle der være særlige forhold omkring fotografering af enkelte deltagere, bør deltager og ledere gøre fotografen opmærksom herpå. 
  Se mere i Handelsbetingelserne http://landslejr.fdf.dk/foraeldre-og-deltagere/praktisk-om-lejren/tilmelding-og-pris/handelsbetingelser
 • Fri leg

  De fleste formiddage er der fri leg. Det betyder at der er tid til at udforske lejren, møde nye venner, besøge legestationerne, gå i vandland, udflugt til kiosken og alt det andet. Som sagt: fri leg.

 • Fridag

  En af de tre eftermiddage er programfri. Det betyder, at der ikke er et fast program, som er planlagt for kredsen, og I har på den måde selv mulighed for at gøre det, som I har lyst til. I kan udforske lejren sammen, opleve programmet på torvet, gå til himmelbjerget. Eller måske arrangere besøg hjemmefra.

  I kan se hvornår I har fridag her

  http://landslejr.fdf.dk/for-ledere/program-og-aktiviteter/program-1
 • Fundne sager

  Afleveres i landsbyen, hvor det er blevet fundet. 

  På lejrens sidste hele dag d. 14. juli etableres et hittegodskontor ved gymnastiksalen ved det Ny Sletten. Kig forbi hvis du mangler noget.

  Ikke afhentede glemte sager vil blive opbevaret på forbundskontoret i Kbh indtil 1. oktober 2016, hvorefter de doneres/kasseres. Skriv til lejrinfo@fdf.dk. Glemte sager sendes på ejer/modtagers regning. Husk at give så mange detaljer som muligt, erfaringen siger, at der er rigtig mange glemte sager.

 • Gangbesværede

  Gangbesværede gæster har mulighed for at blive transporteret ind til lejren. Hjælp til transport aftales med P-vagten ved ankomst til lejren.  • Gæster

  Besøgende er altid meget velkomne på lejren. Der er ikke en officiel besøgsdag, så det anbefales at besøgende aftaler med den lokale kreds (og dem man ønkser at besøge) hvilken dag, der passer bedst ind i programmet. 

  Vi anbefaler, at mandag d. 11. juli ikke bruges som besøgsdag, da vi har en stor, fælles programdag her.   

  Lejren er åbent dagligt fra kl. 10.00 - 24.00 

  Bemærk: Hunde og andre dyr må ikke medbringes på lejrpladsen.

  Der er ikke entré til selve lejren, men der vil blive opkrævet afgift for parkering af biler. Se særlige forhold om parkering under Parkering

  Har I lyst til at overnatte - så læs mere under Korttidscamping.

 • Gods

  Kredse kan køre gods ind på lejren d. 3. juli kl. 12.00 - 24.00 og d. 4. juli kl. 06.00 - 24.00. Hvis fragtmand benyttes, skal der påføres på fragtbrevet, at det skal være på lejren senest d. 4. juli kl. 24.00.
  Gods kan afhentes fredag d. 15. juli, når den sidste deltager har forladt lejren - forventligt ikke før kl. 14.00

  Fragtmænd og -kvinder kan køre efter Bøgedalsvej 9, herfra vil lejrservice guide resten af vejen.

 • Hjemmeside

  Landslejrens officielle hjemmeside indeholder de seneste nyheder og opdaterede oplysninger. Ved at tilmelde sig landslejrens nyhedsbrev får man løbende relevante nyheder. Som holdleder skal man tilmelde sig nyhedsbrevet. 

  Under lejren vil hjemmesiden bringe nyt om livet på FDF Landslejr 2016 til forældre, presse og andre interesserede uden for lejren.


 • Hospital

  FDF Landslejr 2016 har eget lejrhospital. Lejrhospitalet er beliggende i bygningerne på Det ny Sletten og er åbent under hele lejren.

   

  Ved skade eller sygdom:

  • Almindelige småskrammer osv. klares i egen lejr.
  • Er der skader, I ikke selv kan klare, er i velkomne på lejrhospitalet ved Det ny Sletten.
  • Husk sundhedskortet ved henvendelser på lejrhospitalet. Alle henvendelser ved Hospitalet vil blive registreret.
  • Får du ondt i halsen, ørerne og feber så start med at få sovet godt ud i soveposen, og husk at fortælle det til din leder. Hvis du stadig føler dig meget syg efter et døgn, kan du sammen med din leder tage kontakt til lejrhospitalet
  • Ved ondt i maven, opkastning, diarre og feber skal du blive i lejren og fortælle det til din leder. Ved varighed på mere end 4 timer, skal en leder give lejrhospitalet besked.
  • Skal I have en deltager på lejrhospitalet, skal I selv sørge for transporten. Find en kærre, trillebør eller nogle stærke kammerater, kun i særlige tilfælde vil der kunne tilbydes transport i bil. Det samme gælder for transport tilbage til lejren.
  • Børn under 15 år og udenlandske gæster bør ledsages af en voksen/leder til lejrhospitalet.

  Kontakt lejrhospitalet, hvis I er i tvivl om noget- specielt, hvis I får mistanke om smitsomme sygdomme blandt lejrdeltagerne.

  Gode råd fra Hospitalet:

  • Lær 1. hjælp hjemmefra, hvis du ikke allerede kan det. Lær evt mere :-)
  • Brug din viden og sunde sans.
  • Husk sæbe og håndsprit - og brug det !
  • Sørg for at kredsens førstehjælpskasser er godt fyldt op før lejren.
  • Husk at medbringe rigeligt med vanlig medicin - også det, der bare er brug for en gang imellem. Hvis det f.eks. er astmamedicin eller medicin mod høfeber skal der såmænd nok blive brug for det. Hospitalet kan IKKE tilbyde opbevaring af medicin på lejrhospitalet. Aftal evt noget i kredsen mht. medicinopbevaring.
 • Huslejerefusion

  Huslejen pr. deltager forventes at udgøre omkring kr. 750.

  Kredsen kan søge huslejerefusion via kommunens folkeoplysningsudvalg. Der gives som minimum 65% af huslejen i refusion til kredsen (dvs. minimum 65% af kr. 750 = 487,50). Nogle kommuner yder en højere procentsats i refusion.

  I efteråret 2016 fremsendes huslejekvittering til kredsenes kasserer.

  Der ydes ikke rejserefusion til børn u. 9 år, ligesom det ikke er muligt at søge huslejerefusion for denne aldersgruppe.

 • Indbydelse

  Den officielle indbydelse til FDF Landslejr 2016 udkom i november 2015 – med tilmeldingsfrist 1. marts 2016. 

  Indbydelsen kan ses på landslejr.FDF.dk

 • Internationale deltagere

  På FDF Landslejr 2016 vil der deltage rigtig mange internationale deltagere fra FDFs samarbejdsorganisationer i Europa og resten af verden. De internationale deltagere bor enten sammen med en værtskreds på kredspladsen eller i Seniorcity.

  Har din kreds overvejet om I har lyst til en international oplevelse på jeres landslejr? I kan blive værtskreds for, og bo sammen med, en række internationale deltagere. I er altid velkomne til at kontakte landslejrens internationale udvalg på tinestenum@gmail.com

 • Kiosker

  Der vil være to store kiosker omkring torvet samt en kiosk ved Seniorcity, som handler med is, slik, chokolade, frugt, drikkevarer m.m. Der vil også være et udvalg af sandwich og salater til besøgende på lejren.

  Flasker tages retur og der udbetales pant. 

  Det er ikke muligt at betale med kontanter i kioskerne, men der kan betales med betalingsarmbånd og kort.

 • Kirketelt

  Du er altid velkommen i Kirketeltet til gudstjenester, debatter, foredrag og fordybning. Kirketeltet har åbent hver dag på landslejren. Du finder landslejrens kirke på Torvet.

 • Klatring

  Al klatring på landslejren skal følge FDFs regler for klatring.

  Hvis man ønsker at deltage i klatreaktiviteter, skal man have en klatretilladelse fra forælder/værge. Tilladelsen gives ved tilmelding eller direkte til kredsens holdleder.

 • Kollekt til gudstjenesten

   

  Til gudstjenesten lørdag eftermiddag vil der som afslutning være kollekt til Minglabar Myanmar. Alle donationer går ubeskåret til projektet.

  Der er forskellige indsamlingsmuligheder:

  • Betalingsarmbånd: Du kan donere med dit armbånd på vej ud fra Lejrbålspladsen, hvor du vil møde frivillige med betalingsautomater. Når du scanner dit armbånd donerer du 20 kroner.
  • Kontant: Du kan donere kontanter på vej ud fra Lejrbålspladsen, hvor du vil møde frivillige med spande. Du kan donere det beløb du ønsker.
  • MobilePay: Du kan donere ved at overføre på MobilePay: 41 73 11 67. Der vil være wifi gennem de to udgange fra Lejrbålspladsen. Inde på selve pladsen kan du bruge telefonnettet. Du kan donere det beløb du ønsker.
 • Kontakt

  Ønsker du at sende breve til en deltager på FDF Landslejr 2016, skal du skrive til denne adresse:


  [Navn]
  [Kreds]
  [Landsby]
  [Rige]
  8686 FDF Landslejr

  Kontakt til lejren
  Lejrens hovednummer er 44 40 37 50, men vi gør opmærksom på, at ingen deltagere kan kaldes til telefonen.


 • Kontantløs lejr

  FDF Landslejr 2016 er kontantløs. Det betyder at du ikke kan betale med kontanter i lejrens kiosker og cafeer på lejren. Alle deltagere får et armbånd med en lille chip, hvor der kan tankes penge på. Se mere under "Armbånd".

 • Korttidscamping

  Uden for lejren etableres et område til korttidscamping, hvor man kan bo i op til tre nætter.  På korttidscamping vil der være adgang til toilet samt affaldscontainer. 

  Placering
  Korttidscamping placeres på området Totten i umiddelbar nærhed til lejren.

  Ankomst og afrejse
  Ankomst kan finde sted efter kl. 14.00 og afrejse skal ske senest kl. 12.00. 

  Antal overnatninger
  Der kan maksimalt overnattes 3 nætter på korttidscamping.

  Pris
  Prisen er kr. 225,00 pr. overnatning pr. telt/campingvogn. Beløbet afregnes i forbindelse med ankomst. Det er tilladt at parkere bil og motorcykel i forbindelse med det opstillede telt/campingvogn (se pkt. "parkering" i leksikon). Køretøjet kan ikke benyttes i forbindelse med opholdet.
  Forplejning er ikke inkluderet i prisen. Gæster på korttidscamping kan købe mad i kioskerne og på Torvet.

  Registrering
  Ved ankomst udleveres kvittering for antal betalte overnatninger. Denne kvittering skal hænge synligt på den/de pågældende boenhed(er). Kvitteringen afleveres ved afrejse.

  Tekniskeinstallationer, toiletforhold m.v.
  Der er opstillet toiletter på korttidscamping. Der er mulighed for vandtapning (koldt vand). Der er ikke bademuligheder i forbindelse med korttidscamping (se pkt. "badning" i leksikon). Det er ikke muligt at få tilkoblet strøm. Det er ikke muligt at tømme kemiske toiletter eller lignende. 

  Oprydning
  I forbindelse med afrejse er man forpligtet til at aflevere den lejede plads ryddet for affald m.v. 

  Reservation
  Der kan ikke reserveres plads i korttidscamping. I tilfælde af rigtig mange besøgende, kan det ikke garanteres, at der er plads i korttidscamping.

  Husdyr
  Der må ikke medbringes dyr i korttidscamping. 

  Regler i øvrigt
  Korttidscamping er omfattet af de samme lejrregler som resten af landslejren.
  Anvisninger fra Lejrservice skal altid følges.


 • Køleskab og fryser

  I alle Riger er der adgang kølefacilitet til opbevaring af medicin og lignende samt evt. medbragte madvarer for allergikere. Der er ikke kølefacilitet til opbevaring af åbnede madvarer.

  Hvert Rige har også en fryser til køleelementer.

 • Køretilladelser

  Kørsel på lejrens område er kun tilladt med gyldig kørselstilladelse og efter særlige retningslinjer.

 • Landsbyer

  Alle kredse bor i Landsbyer. Der er 8-10 kredse i en landsby og ca. 300 deltagere i hele landsbyen. Landsbyen er kredsens tilhørssted på landslejren, og der vil være lejrbål, andagter og aktiviteter her. Landsbyen har en borgmester og et landsbyråd, som planlægger aktiviteter i landsbyen.

  http://landslejr.fdf.dk/foraeldre-og-deltagere/praktisk-om-lejren/landsbyoversigt
 • Landsbyfest

  Landsbyfesten afholdes i hver landsby, og I bestemmer selv hvordan I vil tilrettelægge dagen og om jeres fest skal have et tema. Borgmestre modtager et oplæg til dagen d. 1. marts pr. email.

 • Landsbyråd

  I hver landsby er der nedsat et landsbyråd, som med en borgmester i spidsen, har til opgave at lede landsbyen. Landsbyrådet er blandt andet ansvarlige for at holde forkyndelse, lejrbål og aktiviteter i landsbyen.

 • Landslejrudvalget

  Landslejrudvalgets vagthavende kan træffes på Torvet.

  Landslejrudvalget består af ni personer under ledelse af landslejrchefen. På landslejr.FDF.dk kan du læse mere om, hvem, der er i landslejrudvalget og hvilke områder, de har ansvaret for.


  http://landslejr.fdf.dk/kontakt/kontaktoversigt
 • Lederrevy

  Lederrevyen er for alle ledere på kredshold og medarbejdere. 

  Lederrevyen spiller 7 forestillinger:

  Fredag 22.00

  Lørdag 19.00 og 22.00

  Søndag 22.00

  Mandag - ingen forestilling

  Tirsdag 19.00 og 22.00

  Onsdag 22.00

  Pris kr. 100,-.

  Du kan købe billet til revyen allerede nu, du finder billetsalget på Landslejr.FDF.dk/booking • Lederuddannelse

  Lederne er en primær målgruppe på landslejren og der vil derfor være aktiviteter og uddannelse på lejren for lederne, med udgangspunkt i lejrens værdier og FDFs ambition. Uddannelsesaktiviteterne vil foregå enten på torvet, i rigerne, i landsbyerne eller på kredspladsen.


 • Legestationer

  På Landslejren 2016 skal det kunne ses at vi leger på mange niveauer. Man skal kunne se at landslejren er et sjovt og tosset/finurligt/kreativt frirum, et socialt sted, hvor man kan grine og være alvorlige sammen – og ikke mindst, at vi leger med den måde en landslejr ser ud på.

  På landslejren vil der derfor være lejr-rum, der inviterer til den frie leg. 8 innovative legestationer vil invitere til leg uden regler.

  8 legestationer vil blive placeret rundt på lejren. legestationerne skal indbyde til leg, give mulighed for nye bekendtskaber, være et frirum og et laboratorium for den frie leg.

  De 8 innovative legestationer skal opfordre til fri leg og derfor skabes de ud fra disse dogmer:

  • Hver legestation skal med sit visuelle udtryk indbyde til leg
  • Legestationerne skal kunne tilgås uden instruktion eller instruktører
  • Hver legestation skal have en kapacitet på 30 legende børn
  • Lige gyldigt, hvor på en legestation man befinder sig, skal der være tre veje videre rundt
  • Børnene og de unge skal på legestationerne støde ind i og møde hinanden
 • Lejrbål

  Seks aftner på Landslejren vil der være lejrbål med underholdning, sketch, konkurrencer, sang og musik. 


  Landsbylejrbålene

  Ude i Landsbyerne afholdes tre lejrbål, som ledere i jeres Landsby har arrangeret. Her vil være sjov og ballade med dem du kender. Ligsom du kender fra lejrbålene fra din sommerlejr.


  De fælles lejrbål

  Der vil være tre store fælles lejrbål. Lejrbålene vil fejre March & Lejrs 100 år fødselsdag gennem sang og musik, skæg og ballade, leg og løjer. Kong Risus og Dronning Cordelia har bedt Sørøverkongen Jonathan om at underholde os. Hvordan det spænder af må kun tiden vise. 


  Tidspunkter for fælles lejrbål:

  Torsdag den 7. juli kl. 20.00 - alle guitarister skal medbringe akustisk guitar

  Mandag den 11.juli kl. 21.15

  Torsdag den 14. juli kl. 20.00   


  Ved de tre lejrbål på den store scene er vi mange samlet, og derfor er pladsen lidt trang. Derfor må du ikke medbringe campingstole og andre siddeanordninger, der hæver dig over jorden. Du må dog gerne have et liggeunderlag med eller en liggeunderlagsstol. 

  Da der ikke vil være en storskærm på lejrbålsscenen, skal du selv medbringe din March og Lejr og din lejrbog. Her finder du alle tekster på fællessangene, som vi skal synge. 

   

  Ankomst til og fra Lejrbålspladsen er fastlagt således, at man forlader sit Rige samlet på et bestemt tidspunkt og følges til lejrbålspladsen i en samlet gruppe. De præcise afgangstidspunkter for de enkelte Landsbyer meldes ud senere. 

   

  Til første lejrbål har kredsen mulighed for at stille med fane til Dronningens besøg.Fanebærerne skal møde på lejrbålspladsen i god tid – læs mere under ’Faner’.

 • Lejrbog

  På lejren modtager kredsens holdleder lejrkort til alle deltagere og medarbejdere tilmeldt via kredsen. Her findes et kort over Sletten, program, sange og salmer og en masse andre nyttige og praktiske informationer.

 • Lejrkontor

  Lejrens sekretariat kan kontaktes på lejrinfo@fdf.dk eller 33 13 68 88, hvis der er spørgsmål til tilmelding eller kontantløs lejr

  På landslejren findes Lejrinfo sammen med forbundskontoret på torvet. Her kan man få oplysninger om program, kredsenes placering m.v.

  Åbningstider: Dagligt, 10-16

  Uden for lejrinfos åbningstid kan henvendelse ske til lejrservice-sekretariatet på trekantstykket ved Svend Åges Mark, som vil være døgnbemandet. Dog kun til henvendelser i nødstilfælde. 


 • Logo

  Logo og designmanual for FDF Landslejr 2016 kan downloades her: http://landslejr.fdf.dk/for-udvalg-og-medarbejdere/for-udvalg/Logo-og-layout


 • Madlavning

  Kredsen laver selv mad. Se i øvrigt under Forplejning.

 • Materialebestilling

  Det er muligt at bestille varer til brug på lejrpladsen (plader, søm, lægter, presenning m.v.) fra 55⁰ Nord. Varerne vil blive leveret på kredsens lejrplads ved lejrens start. 

  Materialebestillingen foregår på hjemmesiden 1. april til 1. juni 2016

 • Mærke

  Kredsen modtager i starten af juni et landslejrmærke til alle deltagere, som man kan sy på skjorten.

 • Medarbejdere

  Der er brug for mange frivillige medarbejdere på FDF Landslejr 2016. På landslejr.FDF.dk er der en jobbørs, hvor arbejdsopgaver bliver opslået, ligesom medarbejdere kan melde deres interesse direkte til landslejrens forskellige udvalg.

  Medarbejdere bor som udgangspunkt på kredsholdene. Nogle medarbejderes funktion gør dog, at de vil bo i udvalgslejre andre steder. Medarbejdere uden kredstilknytning har også mulighed for at bo i medarbejdercamping.

  Medarbejdere spiser enten på kredsholdet eller et fast udpeget medarbejderbespisningssted. Det er ikke muligt at veksle mellem de to ordninger.

  Medarbejder betaler for deltagelse på lejren på lige vilkår med øvrige deltagere på lejren.

  Tal nærmere med din udvalgsformand vedr. tilmelding.

  Se Tilmelding.


  http://landslejr.fdf.dk/for-udvalg-og-medarbejdere/bliv-medarbejder
 • Minglabar Myanmar

  FDFs internationale projekt Minglabar Myanmar vil være til stede på lejren bl.a. i det store telt på lejrens torv. Her vil der være indtryk fra Myanmar, aktiviteter og salg af bl.a. kaffe og lagkage. Alt overskud går direkte til projekterne i Myanmar. 

  Åbningstider i teltet vil umiddelbart være kl. 10.00 - 24.00 (lukket under store lejrbål, gudstjeneste og særlige programpunkter).

  En eftermiddag i løbet af lejr-programmet vil alle på landslejren besøge oplevelsesuniverset MyanMageløs. Træd ind i landet Myanmar og oplev sammen med dine kammerater, hvilke udfordringer der er i det asiatiske land.

  Du kan før, under og efter lejren donere penge til projektet. Kollekten fra den store gudstjeneste vil ligeledes gå til Minglabar Myanmar (se under kollekt).

  Læs mere om, hvordan I kan bruge Myanmar-projektet hjemme i kredsen: www.minglabarmyanmar.dk eller http://landslejr.fdf.dk/for-ledere/fortraeningsmateriale/myanmar

 • Mobiltelefon

  Det er ikke et krav, at du har din mobiltelefon med på lejren. Der vil dog være mange ting, du kan bruge telefonen til, hvis du har lyst – særligt med landslejrens app.

  Kredsen opfordres til at finde en alternativ måde til at oplade deltagernes mobiltelefoner på kredspladsen.

  Det vil også være muligt kredsvis at få mobiltelefoner til opladning i Landsbyen. Opladning i landsbyen kommer til at foregå om natten, hvor der er kapacitet på strømnettet. Koncept for opladning i Landsbyen udarbejdes af den enkelte landsbyledelse. Der er nemlig i begrænset omfang strøm til opladning til rådighed i landsbyen. Tal med landsbyrådet om dette.

  Der er på lejren også mulighed for at købe sig en opladning på Torvet og dermed støtte FDF’s internationale projekt - Minglabar Myanmar

  Mobiltelefon: 10 kr til Minglabar Myanmar

  Powerbank: 30 kr til Minglabar Myanmar


  Det er altid en god idé at tale både med børn og forældre omkring brugen af mobiltelefoner på lejren.

 • Motorsav

  Der må ikke anvendes motorsav under lejren.

  Skulle der under lejren opstå et behov for brug af motorsav ifm. lejrens drift, vil Lejrserviceudvalget varetage opgaven sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

 • Museum

  Har du lyst til at se, hvordan FDF så ud i gamle dage? Den historiske samling viser FDFs historie, og du kan på landslejren se en temaudstilling om alle landslejre side 1926 og March og Lejr igennem 100 år. 


  Der er åbent hver dag på lejren fra d. 8. juli fra kl. 10-17
 • Musik

  De tre musikfaggrene skal høres over hele FDF Landslejr 2016.

  Der er sat et loft over lydeffekten i landsbyerne for at tage hensyn til de andre landsbyer. Et sanganlæg må max være. 2x200 watt. Trommer og elektrisk forstærkede instrumenter må ikke tilkobles anlæg, kun separate forstærkere (keyboard undtaget).

  Som musiker eller musikenhed vil der blive gode muligheder for at spille og give koncerter rundt på lejren. Det vil være muligt at spille koncerter rundt på lejrens Landsbyscener eller Torvescenen. Eller måske en marchtur igen hele lejren med tamburkorps. Ønsker I at spille/optræde så kontakt Musikudvalget, som koordinerer koncerterne på landslejren – send en mail til LL-musik@FDF.dk.

  Tre eftermiddage vil der udover muligheden for at spille koncerter også være musikaktivitetstilbud. Det kan være sammenspil, instrumentundervisning, stomp/rytmik. De konkrete tilbud meldes ud til interesserede senere.

  Alle med en akustisk guitar opfordres til at medbringe den samt noder til åbningslejrbålet og spille med på fællessange.

  Musikudvalget kan også kontaktes under lejren ved Torvescenen. 

  Der vil på lejren i hvert Rige være opstillet aflåste containere til musikinstrumenter. 

 • MyanMageløs

  Alle på landslejr skal på en uforglemmelig rejse til MyanMageløs, hvor intense udfordringer og kulturelle oplevelser venter. FDFs internationale projekt Minglabar Myanmar bliver levende på en helt ny måde på landslejr. Man oplever MyanMageløs sammen med sit Rige i løbet af lejren.

 • Natoplevelse

  Mandag d. 11. juli slutter fællesdagen af med en natoplevelse for væbnere og opefter. Det er noget andet end et natløb, og derfor hedder det en natoplevelse.

 • Nyhedsbrev

  Ved at tilmelde sig landslejrens nyhedsbrev får man løbende relevante nyheder og information op til lejren. Som holdleder skal man tilmelde sig nyhedsbrevet. 

 • Opfølgning efter lejren

  Det er Landslejrens ambition at række fremad, at vi gennem leg skaber nye aktiviteter, nye måder at organisere os på og nye måder at lave FDF på, der kan bruges når vi kommer ”hjem” igen. Landslejren skal række fremad til de første børnemøder efter landslejren, så landslejren ikke slutter sæson 2015/16, men er starten på sæson 2016/17. Derfor er der nedsat et forankringsudvalg, der vil opsamle de ideer der opstår i forbindelse med lejren og derudover vil udarbejde færdige mødeideer til de 4 første møder i sæson 2016/17

   

 • Opladning af telefon

  Kredsen opfordres til at finde en alternativ måde til at oplade deltagernes mobiltelefoner på kredspladsen. Benzindrevne generatorer og andre støjende installationer vil ikke blive godkendt.
  Det vil også være muligt kredsvis at få mobiltelefoner til opladning i Landsbyen. Opladning i landsbyen kommer til at foregå om natten, hvor der er kapacitet på strømnettet. Koncept for opladning i Landsbyen udarbejdes af den enkelte landsbyledelse.
  Der er på lejren også mulighed for at købe sig en opladning på Torvet og dermed støtte FDF’s internationale projekt - Myanmar.

  Mobiltelefon: 10 kr til Minglabar Myanmar

  Powerbank: 30 kr til Minglabar Myanmar

 • Overnatning indendørs

  Der er et meget begrænset antal overnatningspladser til rådighed for indendørs overnatning. Kun personer, der lider af en kronisk behandlingskrævende sygdom, der kræver indendørs overnatning på grund af særligt behov for sengeleje, personlig hygiejne eller behandling samt kørestolsbrugere, kan komme i betragtning til de få pladser, der er. Henvendelse sker til Lejrserviceudvalgets formand Peter Jeppesen, peterj@FDF.dk.

 • Overnatning på vej til lejren

  I foråret 2016 udsendes information om hvor det vil være muligt at overnatte på vej til FDF Landslejr 2016. Kredsen skal tilmelde sig til at gøre brug af dette tilbud med deadline 1. maj 2016.

  http://landslejr.fdf.dk/for-ledere/praktiske-info/vandring-til-lejr
 • Pant

  Rundt på lejren er der opstillet store net til pantflasker. Hvis du putter dine flasker heri donerer du panten til Minglabar Myanmar. Pengene går ubeskåret til projektet. Hvilket rige samler flest flasker?

 • Parkering

  Udenfor det egentlige lejrområde etableres der gæsteparkering for gæster til lejren samt langtidsparkering for lejrdeltagere, ledere og medarbejdere. 

  Følg FDF Landslejr 2016's skiltning fra rute 445 (mellem Rodelund/Ry)

  Gæsteparkering  

  Alle besøgende på lejren, herunder også ledere og medarbejdere, der ikke er på lejren i hele lejrperioden, kan parkere deres køretøj på gæsteparkeringen. Der opkræves en parkeringsafgift på kr. 100,00 for personbiler, motorcykler og busser  

  Du kan købe din parkeringsbillet allerede nu - så sparer du tid ved betalingen på lejren. Du modtager en billet på din mail, som du kan printe eller have klar på telefonen ved ankomst.  

  Køb billetten her: https://flexbillet.dk/fdf/event/3114659923260270869a21b17ded971228a7f4a226676e6/details/

  P-billetten er gældende for en hel dag, så man kan godt parkere om morgenen, køre en tur midt på dagen, og komme tilbage om aftenen på samme billet.  

  Er man deltager på lejren, og har et gyldigt lejrarmbånd, er det gratis at parkere. 

  Parkering har åben for indkørsel hver dag fra 10.00-20.00 

  Bemærk at der er ca. 20 min gang fra P-området ind til selve lejren. 

  Langtidsparkering  

  Langtidsparkering er for lejrdeltagere, ledere og medarbejdere, der har brug for at have et køretøj parkeret i hele lejrperioden. Langtidsparkeringen er i samme område som gæsteparkeringen. Er man deltager på lejren, og har et gyldigt lejrarmbånd, er det gratis at parkere. Det betyder at man ikke skal købe billet til langtidsparkeringen. 

 • Pengeslanger

  I kan aflevere jerespengeslange i MinglaBAR, cafételtet på Torvet. Når I kommer med slangen, måler vi længden. Den kreds, der ender med at indlevere den længste pengeslange, vinder en dejlig, delevenlig præmie!

  Læs mere om pengeslanger i det brev, der er sendt til kredsens bladmodtager i maj måned.

  Sidste frist for at indlevere slanger er torsdag 14. juli kl. 12.00, hvorefter der findes en vinder.

 • Piltedag

  Fredag d. 8. juli – dagen efter alle er ankommet på lejren – vil der være et særligt pilteprogram. Dagen vil byde på masser af sjove aktiviteter særligt for pilte. 

 • Post

  Post bliver dagligt bragt ud til alle Landsbyer (evt. ved morgenmødet), som skal omdele posten til de enkelte kredse.  
  Ønsker du at sende et brev til en deltager, så se under "Kontakt"

 • Priser og betaling

  Deltagerprisen afhænger af mange ting - og der er ikke en pris for alle. Prisen for FDF  Landslejr 2016 afhænger bl.a. af hvor du bor i landet, og hvor langt du skal rejse for at komme til Sletten.

  Mange kredse gør også meget for at tjene lidt penge til at give et tilskud til prisen. Derfor skal du have din deltagerpris fra din leder i kredsen.

  Pris fordelt på landsdele
  Da kredsene selv skal arrangere transport til og fra Sletten og afholder udgiften hertil, er der en differentieret deltagerpris, så dem der bor tættest på Sletten betaler lidt mere end dem, der har en længere rejse.
  Nedenstående pris er gældende for alle deltagere fra 9 år og op.

  FDF Landsdel 1     Kr. 1.820
  FDF Landsdel 2     Kr. 1.870
  FDF Landsdel 3     Kr. 1.845
  FDF Landsdel 4     Kr. 1.895
  FDF Landsdel 5     Kr. 1.845
  FDF Landsdel 6     Kr. 1.845
  FDF Landsdel 7     Kr. 1.670
  FDF Landsdel 8     Kr. 1.645

  Børn under 9 år
  Der er en reduceret pris for børn under 9 år. 
  5-8 år kr. 700,-
  0-4 år er gratis
  Der ydes ikke rejserefusion til børn u. 9 år, ligesom det ikke er muligt at søge huslejerefusion for denne aldersgruppe. 

  Sådan betaler du for lejren
  Ved tilmeldingen på landlejrens hjemmeside betales 500 kr. Det er den første andel af deltagerprisen. Den resterende del af prisen opkræves samlet hos kredsen, og kredsen står derfor for at opkræve det resterende beløb hos sine medlemmer.

  Timeldingsfrist
  Af hensyn til lejrens planlægning og økonomi er det vigtigt for os, at kende det endelige deltagerantal allerede i marts. Derfor er der et gebyr som pålægges tilmeldinger efter fristen - ikke for gebyrets skyld, men for at vi får så mange tilmeldinger i hus til fristen.

  Gebyret for tilmelding efter den 1. marts 2015 vil være:
  2. marts -15. marts tillægges et gebyr på kr. 100,-
  16. marts og frem tillægges et gebyr på kr. 200,-

 • Raftebyggeri

  Grundet nye regler, som trådte i kraft pr. 01-01-2015, vil enkelte raftebyggerier kræve en byggetilladelse. 

  Se under Byggetilladelser

 • Rafter

  Kredse får udleveret 4 rafter pr. 2 lejrdeltagere (3 stk 4-6 meter + 1 stk. 6-8 meter).

  Ekstra rafter kan bestilles hos 55'nord

  Se også pkt. "Raftebyggeri" i leksikon.

  http://55nord.dk/fdf/shop/fdf-landslejr-2016?manufactor=MANU24
 • Regler

  Der er så meget man gerne må på FDF Landslejr 2016. Samtidig er der nogle få regler der skal overholdes, for at vi alle kan få en god lejr med hinanden. Reglerne kan du læse her og i lejrkortet. 

  • Al badning i Julsø er strengt forbudt.
  • Hunde, katte og fjerkræ må ikke medbringes på lejrområdet.
  • Rygning foregår kun anviste områder.
  • Øl, vin, spiritus og euforiserende stoffer må ikke indtages på FDF Landslejr 2016.
  • Respekter nabo-områder som "adgang forbudt-zoner".
  • Tag hensyn til den natur, der omgiver Sletten.
  • Der skal være ro i lejren fra kl. 23.00-07.00
 • Riger

  Alle kredse bor i Landsbyer og Landsbyerne er inddelt i 6 Riger. Der er Det Blå Rige, Det Gule Rige, Det Røde Rige, Det Grønne Rige, Det Lilla Rige og Det Orange Rige (SeniorCity). I hvert Rige er der en Rigskoordinator, som koordinerer forskellige opgaver i Riget.

 • Rigskoordinator

  I hvert Rige er en Rigskoordinator, som har til opgave at være bindeled mellem Landsbyerne og landslejrens øvrige udvalg, i løbet af landslejren. Rigskoordinatoren er også ansvarlig for at koordinere praktiske og tekniske opgaver på lejren, samt at koordinere aktiviteter i Riget i samarbejde med forskellige udvalg.

 • Rygning

  Ingen deltagere på FDF Landslejr 2016 må udsættes for passiv rygning mod deres vilje.


  1. Der må ikke ryges indendørs i FDF Slettens lokaler.

  Denne regel er gældende uanset hvad lokalerne anvendes til.


  2. Rygning er alene tilladt i de indrettede områder

  På lejren vil der være områder, hvor der kan ryges.

  3. Der må ikke ryges i forbindelse med arbejde med børn og unge – heller ikke i det fri. Og altså heller ikke ved bålpladsen, hverken før eller efter børnene er gået i seng.

  Voksne, der arbejder med børn og unge, fungerer som forbilleder. Rygning i samvær med børn og unge er derfor ikke tilladt.


  4. Børn og unge under 18 år

  Forældrene skal, hvis barnet eller den unge skal have mulighed for at ryge på lejren, inden lejren aflevere en skriftlig tilladelse til kredsens holdleder.


  5. Der sælges ikke tobak og cigaretter i boder m.v. på FDF Landslejr 2016


  6. Det er et ledelsesansvar, at rygepolitikken overholdes.

  Alle ledere har ansvaret for at de gældende regler overholdes. Lederen har derfor pligt til at skride ind overfor deltagere og medarbejdere, der ikke overholder ovenstående.


 • Særlige forhold for handicappede

  Hvis der er deltagere på jeres lejrplads, som har brug for enten let tilgængelighed til handicaptoilet, strøm til opladning af kørestole eller lignende tekniske installationer, så vil vi meget gerne hjælpe til at finde en god løsning inden lejren begynder. 
  Kontakt Lejrserviceudvalgets formand Peter Jeppesen, peterj@FDF.dk

 • Seniorcity

  SeniorCity er et særligt lejrområde (Rige) for seniorer og deres ledere, hvor aktiviteter, program og forkyndelse er særligt målrettet til seniorer. I SeniorCity kommer der også til at bo deltagere fra FDFs efterskoler og internationale deltagere.

  Man kan bo i SeniorCity, hvis man starter i 9. klasse i 2016, og ikke fylder 20 år i 2016. 

  Som senior i SeniorCity skal man være tilknyttet en holdleder, der er fyldt 20 år.


 • Sommersummarum

  DR’s børneprogram Sommersummarum synes, at en lejr fyldt af leg er det perfekte sted at sende morgen-tv fra, og det er vi helt enige i. Det kan dels blive sjovt for mange børn på lejren og er dels en god mulighed for at fortælle omverdenen om FDF og landslejren. 

  Det betyder, at der sendes live fra landslejren mandag-fredag fra kl. 9-10. Dette vil falde sammen med morgenandagterne i landsbyerne. For at alle kan få mulighed for at se Sommersummarum og også nå at holde morgenandagter, vil I på én af dagene holde morgenandagt kl. 8.30 i stedet for kl. 9.00, så I har mulighed for at gå til Sommersummarum efterfølgende. Jeres landsby vil altså få én dag, hvor I har mulighed for at besøge Sommersummarum, og hvor I så holder andagten lidt tidligere. De andre dage holdes andagter kl. 9.00 som planlagt.

 • Strøm

  På lejren er strøm en begrænset ressource og kan derfor ikke tilbydes kredse.

  For opladning af mobiltelefoner - se pkt. "Mobiltelefon" i leksikon.

 • Supermarked

  Der er ikke noget supermarked eller minimarked på lejren, men der kan købes enkelte kolonialvarer hos 55Nord. Se ydereligere under forplejning, 55NORD og boder/kiosker.

 • Tilmelding

  Tilmeldingen åbner den 15. december og du skal tilmelde dig senest 1. marts 2016. Tilmeldingen foregår på hjemmesiden. Alle deltagere - både børn og voksne - skal tilmelde sig individuelt på hjemmesiden. Når du tilmelder dig vælger du din kreds og om du skal bo i kredslejr, i seniorcity, familielejr eller deltage som medarbejder.

  Timeldingsfrist
  Af hensyn til lejrens planlægning og økonomi er det vigtigt for os, at kende det endelige deltagerantal allerede i marts. Derfor er der et gebyr som pålægges tilmeldinger efter fristen - ikke for gebyrets skyld, men for at vi får så mange tilmeldinger i hus til fristen.

  https://flexbillet.dk/fdf/event/2431446551085147fe08ba4ca891e5223dc7e6a892d68c43/details/
 • Torvet

  Torvet på FDF Landslejr 2016 vil være indtil flere besøg værd. Her vil du kunne finde alle landslejrens praktiske funktioner - samt bunkevis af vilde oplevelser, tossede lege og finurlige aktiviteter.

  Kom forbi og oplev 55Nord, kirketelt, legestation, café, forskellige lege-universer og en hel masse musik og sang fra scenen.
  På Torvet finder du ligeledes mange praktiske funktioner såsom lejrinfo, posthus og opfyldningsautomater til betalingsarmbånd.

 • Transport

  Transport til og fra lejren sker ved kredsens egen foranstaltning. 

  Aflæsning og opsamling af deltagere ved lejrområdet sker nogle kilometer fra kredsens lejr. Det er derfor vigtigt, at deltagerne pakker deres bagage, så de selv kan transportere den ind i lejren. 

  Transport af materialer til og fra lejren skal kredsene selv sørge for. Se under "Gods" i leksikon.

 • Udforsk øen

  Én eftermiddag skal vi udforske Molevitten. Der bliver en række aktiviteter, man kan udforske, som for eksempel: sejlads, klatring, naturen, vandlandet, det kreative værksted og meget mere.  

 • Vand

  På lejren bliver der etableret vandposter, hvor kredse kan afhente vand til drikke, madlavning m.v.

  Al vand skal afhentes i dunke ved vandposterne, og der må således ikke tilsluttes vandslanger m.m.. 

 • Vandland

  FDF Landslejr 2016 har et vandland, hvor lejrens deltagere kan tumle, pjaske og opdage noget nyt om vand. Faktisk er vandlandet Kong Risus og Dronning Cordelias slot. Her finder du alt fra vandrutsjebaner til vand-eksperimentarium. Der anvendes søvand fra Julsø.

  Man kan ikke vaske sig i vandland, men man kan køre på vandrutsjebane og være med i vandkampe og meget mere, så man bliver våd og skal derfor have badetøj og sportssko på og medbringe håndklæde ved besøg i vandland. Det er gratis at besøge vandland. Der er ikke mulighed for omklædning.

  ÅBNINGSTIDER I VANDLAND
  7. juli 10:00 - 18:00
  8. jul 10:00 - 18:00
  9. juli LUKKET
  10. juli 10:00 - 13:00
  14:00 - 17:30 Kun for deltagere til Udforsk Øen
  11. juli LUKKET
  12. juli 10:00 - 13:00
  14:00 - 17:30 Kun for deltagere til Udforsk Øen
  13. juli 10:00 - 13:00
  14:00 - 17:30 Kun for deltagere til Udforsk Øen
  14. juli 10:00 - 13:00