Sikkerhed på lejren

Byggetilladelser

Grundet ændrede regler ift. byggeri, vil der være nogle konstruktioner, som kræver en byggesagsbehandling enten hos FDF eller i Skanderborg kommune. Inden I går i gang med det, så læs denne vejledning fra sikkerhedsgruppen.

Det er vigtigt at alle evt. tilladelser går via sikkerhedsgruppen, som herefter tager fat i Skanderborg Kommune, vis det skulle være nødvendigt. Kredse skal ikke selv tage kontakt til kommune

Se vejledning og checkliste til byggesagsbehandling her

Risiko vurdering

Vi kender det alle sammen. Der sker altid noget uforudset i planlægningen eller i afviklingen af et arrangement, en aktivitet eller en konstruktion. Det kan være hændelser der ”blot” får indflydelse på afvikling af arrangementet, men det kan også være hændelser, der medfører skader på mennesker og materiel.
I en risiko vurdering identificerer vi, metodisk de udfordringer/risici, der kan opstå som konsekvens af de rammer vi har og de aktiviteter vi vil gennemføre. Vi stopper dog ikke her, men beskriver også handlinger, der direkte kan mindske de risici vi har identificeret.

Risiko vurderingen er således et redskab til at

 • Identificere de uforudsigelige forhold – det vi kalder risici
 • Sortere alle risici i forhold til hinanden, så det er de rigtige, der får fokus
 • Mindske de risici vi har identificeret og som vi tager når vi gennemfører vores arrangement

Sådan gør du

 • Brainstorm på alle de risici I kan komme i tanke om. I denne fase er det rigtig godt at være flere sammen. Husk grundregel nr. 1 for brainstorm: ALT skal med også den åbenlyst helt usandsynlige risiko. Brainstormen vedlægges den endelige risikovurdering som bilag
 • Udvælg relevante risici og skriv dem ind i skemaet
 • Vurder sandsynligheden på en skala fra 1-5
  1. Det er usandsynligt at hændelsen indtræffer
  2. Hændelsen indtræffer sjældent
  3. Hændelsen vil indtræffe lejlighedsvis
  4. Det er sandsynligt at hændelsen indtræffer
  5. Hændelsen vil indtræffe hyppigt

 • Vurder konsekvensen i forhold til lejrdeltagernes liv og førlighed på en skala fra 1-5
  1. Ubetydelig
  2. Lille
  3. Moderat
  4. Betydelig
  5. Katastrofal
 • Udregn risikofaktor for hver enkelt risiko ved at gange sandsynlighed med konsekvens.
 • Udarbejd nu handlinger til imødegåelse og skriv dem ind i skemaet. Start med den risiko der har den højeste faktor


Værktøjer

Her kan du finde en række værktøjer til download. Først en uddybende gennemgang af risiko og derefter risikovurdering skemaet i Word, PDF og Excel format. Endelig er der Risiko matrix – Findes i Excel, PDF og PowerPoint format.