Forkyndelse og andagter

Landslejrens forkyndelse handler om leg, og om at sætte ord på det, vi tror på.

Forkyndelse og andagter

Morgen- og aftenandagter ved landsbyens hellested, en stor fælles gudstjeneste på lejrbålspladsen, aftenandagter i kredsen, brunchsamtale i kredsen og en masse lejrpræster, der går rundt på landslejren og indbyder til samtale og aktivitet. Alt dette om ord, der har vægt og som kræver et svar.

Forkyndelsesmateriale

Landslejrens forkyndelsesmaterialer tager fat på spørgsmålet: Hvad tror du selv?! Der er oplæg til alle andagter med fortællinger, sange og salmer, bønner og opgaver og lege. Der er både opgaver som løftes af landsbyen og snakke i mindre grupper med ledere og børn. 

Lederne har en bærende rolle i forkyndelsen – både som forkyndelsesledere, der støttet af præster er med til at stå for morgenandagten i landsbyen, men vigtigst af alt er, at alle ledere på landslejren inddrages i aftenandagten 

Se hele materialet her

Landslejrsalmen

Landslejren får sin egen salme. De første vers kan du se i March og Lejr nr. 4, men salmen er ikke færdig endnu. Med titlen: Hvad tror du selv?! er alle fra pilte til ledere til præster inviteret til at være med. 

Se her hvordan du kan skrive med på landslejrsalmen

Ledermødeandagt

Som optakt til landslejren er der udarbejdet en ledermødeandagt der sætter fokus på tro og varmer lederne op til landslejrens forkyndelse. Den kan hentes her

Spørgmål og kommentarer

Hvis du har spørgsmål, inputs eller kommentarer så kontakt:
Anna Korsgaard Berg, formand for forkyndelsesudvalget
på ahorstedberg@gmail.com