Overordnet program for lejren

Programmet for lejren ændrer sig i takt med at lejren udvikler sig. Programmet vil også se forskelligt ud alt efter, hvilken kreds du kommer fra.

Rotationsdag

Søndag, tirsdag og onsdag er rotatationsdag. Det vil sige, at det er forskelligt fra kreds til kreds, hvilket program man har. De tre dage er

  • Udforsk øen
  • MyanMageløs og Vildmarksræs
  • Fridag

Kredse fra samme landsby følges ad.
Seniorcity og Familielejren følger sit eget program.

Du kan se fordelingen  af Rigerne på de forskellige aktivitetsdage herunder. 

 

Det Lilla Rige  

Det Gule Rige   
Det Grønne Rige   

Det Røde Rige
Det Blå Rige

Søndag
d. 10. juli   

Udforsk ØenMyanMageløs
Vildmarksræs
Fridag

Tirsdag
d. 12. juli

FridagUdforsk øenMyanMageløs
Vildmarksræs

Onsdag
d. 13. juli

MyanMageløs
Vildmarksræs
FridagUdforsk Øen


De forskellige aktiviteter

Her kan du se en introduktion til de forskellige aktiviteter

Piltedagen

Piltene skal i løbet af Piltedagen løse en krimigåde på Molevitten. De skal træne forskellige færdigheder for at løse krimigåden. Det kunne f.eks. være styrke, mod, teknologi eller finurlighed.

Piltene bliver opdelt i fem store grupper (ca. 500 i hver), som bevæger sig rundt til posterne. Hvordan den præcise inddeling af piltene i mindre hold bliver, er ikke besluttet endnu.

Bemandingen foretages som udgangspunkt af ledere fra kredsene (1-2 pr. landsby) og ledere fra familielejren, som også er indbudt til at deltage på løbet. 

Programmet er tidssat til kl. 10.00–16.30.

 

Landsbyfest

Landsbyfesten er landsbyens egen fest. Det er landsbyrådet, som planlægger festen, og du vil får informationer om dagen fra landsbyens borgmester. Du kan finde inspirationsoplæg til landsbyfesten her 


Udforsk Øen

Udforsk øen er én ud af de tre rotationsdage, hvor lejren er delt op i tre dele, der oplever hver deres program på skift.

Udforsk øen er et udbud af forskellige aktiviteter, som I selv kan vælge mellem. Der udleveres en flaskepost med kort over øen og markering af de forskellige aktiviteter. I kan selv vælge hvordan I deler jer op, hvilke aktiviteter I vil deltage i og hvor mange. For at sikre at alle får en god oplevelse uden at skulle stå i kø udleveres ifbm. morgenmøder billetter til aktiviteterne, således at alle får én billet til en aktivitet, hvor det er muligt at springe evt. kø over. 

Aktiviteterne er åbne fra kl. 14.00–17.30 og kan kun benyttes af dem, der deltager i Udforsk Øen i dette tidsrum. 

Aktiviteterne er:

  • Naturoplevelse: der skal udforskes ukendt naturområde på Molevitten
  • Sejlads: kanogruppen på Sletten og Viborg Sejlcenter tilbyder sejlads i kanoer og små sejlbåde.
  • Gastronomi: aktivitet, hvor man lærer at lave dronning Cordelias yndlingsdessert.
  • Skatkammeret: Naturværkstedet er et skatkammer af klassiske aktiviteter: armbånd, snitte, filte osv.
  • Klatring: alle dele af den store klatrepark er åben.
  • Mysteriet: live krimigåde med uendelig kapacitet. Labyrint og tankespind. 
  • Vandland: Vandlandet er åbent som aktivitet kun for deltagere på Udforsk Øen

 

Vildmarksræs

Vildmarksræs er også en del af rotationsdagene. Dagen deles med Myanmaroplevelsen. Dvs. at 1/3 af lejrens deltagere deler sig mellem Myanmaroplevelse og Vildmarksræs og bytter om i løbet af eftermiddagen.

Selve aktiviteten er et vildmarksræs med tempo, leg og natur.

Det forventes lige nu, at hver kreds skal stille med 1 leder mellem 14.00 – 17.30 den dag deres egen kreds er på adventure race.

Programmet varer i 2 timer pr. gang. Den ene del begynder kl. 14 og den anden kl. 16. Denne dag skal man altså forvente at være færdig med programmet kl. 18.00. 


MyanMageløs

MyanMageløs er den sidste del af rotationsdagene. Dagen deles med Adventure Race.

På en halv eftermiddag skal du og dine børn på tur til MyanMageløs. MyanMageløs er en stor markedsplads, hvor du og børnene skal opleve og sanse Myanmar. Her kan du slippe børnene løs, og de kan på egen hånd udforske de aktiviteter, der interesserer dem mest. Du kan også vælge at gå med børnene rundt og på forhånd have valgt, hvilke aktiviteter, du vil tage dine børn med til. De kan ikke nå alle aktiviteter.  

Mens I oplever MyanMageløs, er I samtidig en del af et stort rollespil. Undervejs vil I opdage, at militærdiktaturet i MyanMageløs slet ikke er spor nemme at samarbejde med! I vil opdage at Suu, MyanMageløs' oppositionsleder, sidder fanget, og I vil opleve, hvordan de lokale modstandsfolk mod militæret forsøger at påvirke jer til at lade demokratiet vinde til det store valg, som løber af stablen som det sidste inden I skal hjem. 

Programmet varer i 2 timer pr. gang. Den ene del begynder kl. 14 og den anden kl. 16. Denne dag skal man altså forvente at være færdig med programmet kl. 18.00.

 

Fællesdagen

Fællesdagen er den store fælles legedag med tre "moduler": et formiddags-, eftermiddags- og natprogram. Der vil være fokus på leg i den helt store skala, når Kong Risus byder ind til den store fælles legedag.


Formiddagsprogrammet

Foregår i landsbyerne. I skal lege, udfordre jer selv, leve jer ind i en fantasiramme og finde frem til en hemmelig kode.


Eftermiddagsprogrammet 

Der kommer til at være tre ens legeuniverser fordelt rundt på Sletten. Hver kreds skal inddele sig i mindre grupper og besøge ét af universerne. Her vil der være 18 poster bygget op omkring 6 af karaktererne fra de store lejrbål.   

 

Natoplevelsen

Programmet om natten vil være en natoplevelse og er altså ikke et klassisk FDF-natløb. Det kommer til at foregå i Statsskoven der ligger ud til Æblegården. Alle sanser kommer i spil så det gælder om at holde øjne og øre åbne. Natoplevelsen er for væbnere og opefter.


Fællesdagens program ser således ud

Formiddagsprogram: 10-12
Eftermiddagsprogram: ca. 13.30-17.30
Natoplevelse: Direkte fra lejrbålet og ca. 4 timer frem


Bemandingen 

Der er kort tid til at gøre klar til eftermiddagens program. Derfor kommer formiddagen til at gå med opsætning af poster og instruktion af postmandskabet og om eftermiddagen skal det hele afvikles. Hver kreds skal stille med én leder til både formiddag og eftermiddagen (det skal være den samme person). Man kommer til at stå post det sted, hvor ens egen kreds skal være.

Udvalget arbejder på en løsning, som ikke betyder at kredsene skal stille mandskab til natoplevelsen. Det tages dog forbehold for ændringer.


Leg i Riget

Målet med dagen er at opnå lege "lege-minutter" nok til at nå et fælles mål, som skal sikre at legens kilde sprutter. 

Hver kreds bliver udstyret med en "lege-matrix". I matrixen er der 6x6 felter, altså 36 felter i alt. For at komme i gang med at lege, skal man slå med en terning to gange: først ud af den ene akse, dernæst den anden. Således finder man den leg man skal lege. Legene i matrixen kan have forskellige karakteristika eller begrænsninger, som kan ændre legen i forhold til konteksten den leges i. Fx: en leg kan leges på en måde når man er 2-10 personer, mens den samme leg har andre regler, hvis man er +1000 personer. Dette vil alt sammen fremgå af matrixen. 

Legene kan alle skaleres så de kan leges i kredsen alene med 3-20 personer og i større forsamlinger (riger). 

Selve programpunktet starter ude i kredsene, hvor kredsene begynder at lege ved at "slå en leg", lege lidt, stoppe op og "slå en ny leg". På et givent tidspunkt bevæger kredsene sig ud i landsbyerne. Her fortsætter legen, men nu er legen den samme for hele landsbyen og der er kun én der "slår en leg". Denne person er vores game master. 

På et givent tidspunkt bevæger landsbyerne sig ud til et fællesareal, og nu skal hele Riget lege sammen, nu styres legen af en game champion. Princippet er det samme som legen i landsbyen. 

Til sidst afsluttes programpunktet ved at Game Champion kalder sammen og offentliggør hvor mange minutter riget til sammen har leget.  

Hele dagen følges op til lejrbålet om aftenen.  

Programmet begynder kl. 14.00. Sluttidspunktet bliver fleksibelt, fordi det er mere vigtigt at der er knald på, end at vi slutter på et bestemt tidspunkt.