Kommunikation før og under lejren

Møder under lejren

Under lejren vil der være daglige møder og fællesinformationer som er vigtige at deltage i.

Hver morgen holder kaptajnerne møde med SeniorCityudvalget. Efter fælles andagt samles lederne i landsdelene og holder møde med deres kaptajn. På disse møder vil de gennemgå dagens program og uddelegere forskellige opgaver. For deltagerne vil der være fællesinformation fra scenen hver formiddag efter andagt. Derudover er det op til lederne i de enkelte kredse, løbende at videregive relevante informationer fra ledermøderne til deltagerne. Dette gøres fx i forbindelse med måltiderne.