Leder i SeniorCity

 

En særlig opgave

Som leder og holdleder i SeniorCity har du ansvaret for at jeres lejr fungerer og for at de deltagere, du har med, har det godt og får en god lejroplevelse. Alle seniorer skal være tilknyttet en holdleder, som de kender og er tryg ved. Derfor er det vigtigt, at I, hvis du har deltagere med fra en anden kreds, eller flere kredse holder fælles lejr, forud for lejren bruger tid på at lære hinanden at kende. Dette for at det bliver tydeligt for den enkelte senior, hvem de skal henvende sig til, og så du som leder har en god fornemmelse af de unge du har med på lejr.

Holdlederen skal være fyldt 20 år

Kredsene er selv ansvarlige for at der er tilstrækkeligt med ledere og at én af disse ledere er den ansvarlige holdleder. Som holdleder skal man være fyldt 20 år. Hvis kredsen ikke har ledere nok til SeniorCity skal de kontakte deres kaptajn eller seniorcityudvalget, og så prøver vi at finde en løsning.