Lejrens principper

Landslejren er bygget op omkring nogle principper, som er dét vi gerne vil med lejren.

Principperne har bl.a. betydning for den måde vi bor på og den måde programmet bliver på:

Leg
Legen står centralt i FDF, og FDF Landslejr 2016 skal være kendetegnet ved leg på mange niveauer. Vi leger for sjov, men der kan også ligge alvor bag. Når vi leger, skaber vi nye udfoldelsesmuligheder, kreativitet og rum for dannelse. Udfoldelsen sker, når vi leger sammen. Kreativiteten opstår, når vi går til opgaver og oplevelser på en legende måde. Legen danner os som mennesker, når vi oplever verden og hinanden igennem legen.

Ejerskab og lederskab
Vi vil gerne give flere ledere ejerskab og lederskab for landslejrens program og oplevelser. Vi vil gerne, at vores struktur bidrager til, at det bliver lettere at byde ind med både underholdning og forkyndelse og være tættere på beslutningerne for, hvad der skal ske netop der, hvor kredsen bor. 

Relationer og fællesskab
Det er et fokus for landslejren at personlige relationer styrkes og udvikles - og ligeledes at der skabes nye relationer, både blandt børn og voksne. Relationer, som styrkes gennem oplevelser og leg. Derfor er det vigtig for os, at skabe nogle rammer, hvor nye relationer kan opstå.  Derfor skal man bo i Landsby med kredse fra egen landsdel og i Rige sammen med Landsbyer fra andre landsdele.

Det nære i det store
En landslejr er en lejr, hvor kredse inviterer deres medlemmer med på sommerlejr. Udgangspunktet for en lejr er kredspladsen og den nære virkelighed. Det er det udgangspunkt man møder den store lejr med. Derfor vil vi gerne styrke livet omkring kredspladsen og de kredse, som bor tæt på.

Landslejren skal række frem
FDF Landslejr 2016 skal række frem i FDF efter lejren. Alle på landslejren lægger enorme mængder af tid og energi i forberedelserne og afviklingen af landslejren. FDF Landslejr 2016 må ikke bare være en event, men skal række fremad og skabe værdi i FDF efter lejren.