Deltagerpris og tilmelding

Her kan du finde din deltagerpris for FDF Landslejr 2022, hvad pengene på lejren bliver brugt til og hvornår tilmeldingen til landslejren åbner.

Hvem er FDF Landslejr 2022 for?

Landslejren afholdes for alle pilte, væbnere, seniorvæbnere og seniorer i Landsforbundet FDF. Lejren er altså også for pilte, og de er naturligt tænkt ind som en del af programmet for lejren.

Hvad koster det at komme på FDF Landslejr 2022?

Deltagerpris for alle deltagere på 9 år eller ældre:

Deltagerpriser
 • FDF Landsdel 1: Kr. 2.140
 • FDF Landsdel 2: Kr. 2.190
 • FDF Landsdel 3: Kr. 2.200
 • FDF Landsdel 4: Kr. 2.260
 • FDF Landsdel 5: Kr. 2.150
 • FDF Landsdel 6: Kr. 2.160
 • FDF Landsdel 7: Kr. 1.980
 • FDF Landsdel 8: Kr. 1.960
Forventet huslejerefusion

Den forventede huslejedel af deltagerprisen er 800 kr.

Den endelige huslejedel udsendes til alle kredse efter landslejren, sammen med huslejeopgørelsen.

Hvorfor er deltagerprisen forskellig for hver landsdel?

Deltagerprisen er forskellig for alle landsdele, da kredsen selv skal stå for transport til og fra sletten. De landsdele der har langt til sletten har derfor en billigere deltagerpris, da deres transport er dyrere end dem der bor tættere på. Transportudligningen er baseret på at kredsene anvender næsten fyldte busser til og fra lejren.  

Hvad bruges pengene på?
I figuren herunder er det muligt at se hvad de penge, landslejren tjener ind på brugerbetaling, bliver brugt til.
Deltagerpris for deltagere under 9 år

For deltagere under 9 år er prisen den samme, uagtet hvilken landsdel man kommer fra: 

0-1 år: gratis

2-4 år: kr. 400

5-8 år: kr. 950 

Tilmelding til FDF Landslejr 2022

Indbydelsen til FDF landslejr 2022 sendes til alle kredse i november 2021. Tilmeldingen åbner senest d. 1. december 2021 igennem en online portal. Tilmeldingen lukker 1. marts 2022. 

Medlem af FDF kreds ved tilmelding: 

 

 • 1. rate betales – 500 kr. ved tilmelding 
 • Restbeløbet betales til kredsen (kredsen modtager en faktura inden landslejren)
Ikke medlem af FDF kreds ved tilmelding: 

 

 • Den fulde deltagerpris betales ved tilmelding
 • Prisen afhænger af din bopæl i forhold til FDFs landsdele 
Tidsplan over tilmeldingen: