Deltagerpris

Her kan du finde din deltagerpris for FDF Landslejr 2022, hvad pengene på lejren bliver brugt til.

Hvad koster det at komme på FDF Landslejr 2022?

Deltagerpris for alle deltagere på 9 år eller ældre:

Deltagerpriser

  • FDF Landsdel 1: Kr. 2.140
  • FDF Landsdel 2: Kr. 2.190
  • FDF Landsdel 3: Kr. 2.200
  • FDF Landsdel 4: Kr. 2.260
  • FDF Landsdel 5: Kr. 2.150
  • FDF Landsdel 6: Kr. 2.160
  • FDF Landsdel 7: Kr. 1.980
  • FDF Landsdel 8: Kr. 1.960

Forventet huslejeandel

Den forventede huslejeandel af deltagerprisen er 800 kr.

Den endelige huslejedel udsendes til alle kredse efter landslejren, sammen med huslejeopgørelsen.

Hvorfor er deltagerprisen forskellig for hver landsdel?

Deltagerprisen er forskellig for alle landsdele, da kredsen selv skal stå for transport til og fra sletten. De landsdele der har langt til sletten har derfor en billigere deltagerpris, da deres transport er dyrere end dem der bor tættere på. Transportudligningen er baseret på at kredsene anvender næsten fyldte busser til og fra lejren.  

Hvad bruges pengene på?

I figuren herunder er det muligt at se hvad de penge, landslejren tjener ind på brugerbetaling, bliver brugt til.

Deltagerpris for deltagere under 9 år

For deltagere under 9 år er prisen den samme, uagtet hvilken landsdel man kommer fra: 

0-1 år: gratis

2-4 år: kr. 400

5-8 år: kr. 950 

Tidsplan over tilmeldingen