Få din præst med på lejr​

Her på siden kan du finde dit præstebrev

Brevet er en opfordring om at være med som præst på FDF Landslejr 2022 sammen med jer og kredsene i jeres ekspedition. På landslejren skal vi bruge en masse præster til at hjælpe med at stå for forkyndelsen rundt i alle ekspeditioner, så forkyndelsesudvalget vil gerne opfordre til, at I som kreds spørger jeres lokale sognepræst eller en anden præst, som man har en god kontakt til, om ikke han eller hun har lyst til at tage på landslejr sammen med den lokale FDF-kreds. 

En fælles lejroplevelse kan være med til at styrke forbindelsen mellem kredsen og den lokale sognekirke og danne et godt grundlag for det videre samarbejde, når man kommer hjem igen. Særligt i sommerferien kan der være rift om præsterne, så derfor er det en god idé allerede nu at tage fat i en præst til jeres kreds og ekspedition. I kan bruge det vedlagte præstebrev til rekruttering og skrive jeres kontaktoplysninger på brevet.