Sådan skal vi bo

Hver FDF-kreds skal bo i en Landsby, der ligger i et Rige. Se hele forklaringen herunder.

Landsbyer
Kredsene opdeles i landsbyer af 200-400 personer, svarende til 5-8 kredse alt efter størrelse.

Kredsene i Landsbyen kommer fra samme landsdel. I Landsbyerne foregår forkyndelse, lejrbål og program. 

Riger
Landsbyerne samles i Riger. Der er 5-8 landsbyer i hvert Rige. Landsbyerne er blandet på tværs af landsdele i de enkelte Riger.

Nogle programpunkter afvikles på tværs af Landsbyerne i Riget.

Det vil altså sige:

Kreds => Landsby => Rige => Landslejr

Ønsker for Landsbyer
Hver kreds har fået lov til at ønske fire andre kredse fra samme landsdel, som kredsen gerne vil være i landsby med. LLU har gjort alt hvad der stod i deres magt for at minimum ét af disse ønsker er blevet opfyldt. 

Seniorcity
Der etableres et særligt Rige for Seniorer. Kredse samles landsdelsvis under ledelse af en koordinator/ledelse, som varetager organiseringen i landsdelens område.

Du kan være deltager i SeniorCity, hvis du begynder i 9. klasse i august 2016 eller er ældre end dette. De ældste deltagere i SeniorCity må senest fylde 19 år i 2016. For at være holdleder i SeniorCity, skal du være fyldt mindst 20 år i 2016.

Familielejr
Der etableres også et særligt Rige for familielejren. Her bliver ikke mindre Landsbyer, og al aktivitet foregår i Riget.

Tilmeld dig her