FDFs Landslejr udskydes til 2022

FDFs landslejr udskydes fra sommeren 2021 til sommeren 2022. Det har FDFs hovedbestyrelse besluttet efter indstilling fra landslejrudvalget. Udskydelsen sker som en konsekvens af Covid-19-situationen.

FDFs landslejr udskydes fra sommeren 2021 til sommeren 2022. Det har FDFs hovedbestyrelse besluttet efter indstilling fra landslejrudvalget. Udskydelsen sker som en konsekvens af Covid-19-situationen. Samtidig aflyses det planlagte landslejrkursus, der skulle have været afviklet på Sletten d. 18.-20. september 2020.

FDFs landslejr afvikles i stedet 6.-15. juli 2022 på Friluftscenter Sletten.

Den landslejr vi drømmer om 

Beslutningen om at udskyde landslejren kommer efter en længere periode med tiltagende usikkerhed om, hvorvidt det er muligt at gennemføre en landslejr i FDFs ånd i 2021:

- I landslejrudvalget har vi en drøm om at skabe en landslejr sammen med alle ledere i hele FDF - en landslejr fyldt med uforglemmelige oplevelser for FDFs børn og unge. En landslejr hvor vi i fællesskab skaber stjernestunder sammen, i tråd med FDFs formål, ambition og værdier. Det er vores vurdering, at vi ikke kan planlægge og gennemføre den landslejr, vi drømmer om, i 2021 med den usikkerhed, Covid-19 bringer med sig, siger landslejrchef Simon Stagis. 

De mange Covid-19-relaterede retningslinjer og lovgivninger har siden marts betydet, at landslejrudvalget igen og igen har måttet sadle om, indgå kompromisser og acceptere andre løsninger end de oprindeligt ønskede i forbindelse med planlægningen af landslejren i 2021.

Frivilligt engagement og glæde er nødvendigt

Dette, kombineret med den fortsatte uvished om afviklingsmulighederne for et arrangement af landslejrens størrelse næste sommer, har gjort udslaget for beslutningen om en udskydelse til sommeren 2022: 

- Det er meget drænende for motivationen hos de hundredvis af frivillige, der er engageret i planlægningen, ikke længere at lave landslejr ud fra drømme, visioner og landslejrens principper - men i stedet ud fra Covid-19-retningslinjer, fortæller Simon Stagis og fortsætter:

- Vi udskyder landslejren nu, fordi vi tror på, at det er muligt at vende uvisheden og bekymringerne for 2021 til forventningens glæde frem mod landslejr i juli 2022 - både hos udvalg, kredse, børn og unge og hos landslejrudvalget selv, siger Simon Stagis.

Rettidig økonomisk omhu 

Landslejrudvalget og hovedbestyrelsen understreger, at udskydelsen ikke betyder, at der skal skabes en ny landslejr fra bunden i 2022. Der bliver derimod tale om, at den planlægning, der allerede er godt i gang, lægges i dvale for en periode og senere genstartes, således at det bliver den samme landslejr, der var tænkt for 2021 - blot afviklet i 2022. 

Samtidig beror beslutningen på en række økonomiske overvejelser. Det er landslejrudvalget og hovedbestyrelsens vurdering, at en udskydelse nu er at udvise rettidig omhu i forhold til at sikre landslejren og landsforbundet bedst muligt mod unødige økonomiske tab. Samtidig er udgifter til allerede afholdte møder og lignende ikke spildte, idet beslutninger og planlægning herfra kan overføres direkte til landslejren i 2022.

FDFs hovedbestyrelse bakker op om landslejrudvalgets ønske om at udskyde landslejren til sommeren 2022:

- I hovedbestyrelsen deler vi landslejrudvalgets bekymring i forhold til planlægning og gennemførelse af landslejren næste sommer under omskiftelige retningslinjer. Selv om der stadig er mange måneder til, så er der store risici forbundet med at fortsætte planlægning. En tidlig afklaring sikrer bedre vilkår for de hundredvis af frivillige, der er engageret i planlægningen, vi minimerer de økonomiske tab samt sikrer, at kredsene har så god tid som muligt til at planlægge alternative sommerlejre i 2021 siger formand for FDF Jonas Kolby Laub Kristiansen.

Hvad skal der ske i 2021?

De ændrede planer for landslejren betyder også, at der skal tages en række nye beslutninger om alternative sommeraktiviteter i både kredse og landsdele. Det er derfor oplagt, at man i kredsene allerede nu påbegynder arbejdet med at planlægge sommerlejren i sommeren 2021.

- Det er fortsat vigtigt, at børn og unge i sommeren 2021 får gode FDF-oplevelser og mærker fællesskabet. Vi har i hovedbestyrelsen stor tiltro til, at kredse finder gode måder at løfte opgaven lokalt, siger Jonas Kolby Laub Kristiansen.

- Endeligt vil jeg gerne sige et stort tak til landslejrudvalget for at være modige og rettidige i at komme til HB med en så svær beslutning, nu hvor frugterne snart skulle høstes af de mange timers planlægning. Men jeg er overbevist om, at alle frivillige vil stå bag, når der igen bliver brug for kræfter frem mod landslejren i 2022, afslutter han.

Kredse opfordres til at lade de datoer, der var øremærket landslejr-relaterede aktiviteter, forblive et kryds i kredskalenderen for foråret 2021 (fx 16.-18. april 2021). Mere information herom følger.

 

Ovenstående informationer om udsættelsen sendes også til holdledere, kredsledere og bestyrelsesformænd. Har du spørgsmål til udsættelsen af landslejren? Landsforbundet har samlet svar på en række spørgsmål nedenfor. Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte forbundskontoret på FDF@FDF.dk


FAQ

Her følger Landslejrudvalget og hovedbestyrelsens svar på spørgsmål vedrørende udskydelsen af Landslejren til sommeren 2022.

 

Landslejrkurset

Bliver Landslejrkurset d. 18.-20. september 2020 gennemført?

 • Nej, landslejrkurset er udskudt til efteråret 2021. Datoen for det nye kursus i 2021 meldes ud senere.

 

Får man refunderet betalingen fra Landslejrkurset?

 • Alle der har tilmeldt sig vil få tilbageført deres deltagerbetaling fra landsforbundet.

 

Landslejren i 2022

Hvad er den nye dato for landslejren i 2022?

 • FDF Landslejr 2022 afholdes på Sletten 6.-15. juli 2022

 

Hvorfor er beslutningen om at udskyde Landslejren blevet taget netop nu?

 • Der ligger en række overvejelser til grund for beslutningen om at udskyde landslejren netop nu. Først og fremmest er det ikke længere muligt for landslejrudvalget at planlægge og gennemføre den landslejr, de drømmer om; en landslejr baseret på FDFs formål, ambition og værdier, under de omstændigheder, Covid-19 har affødt i både Danmark og resten af verden. Samtidig betyder Covid-19-situationen gradvist større tvivl i forbundet om muligheden for at afvikle et arrangement af landslejrens størrelse (ca. 12.000 mennesker) i sommeren 2021. Den usikkerhed påvirker i høj grad engagementet og motivationen hos de mange hundrede frivillige, der lægger store mængder tid og kræfter i planlægningen af landslejren. Det er herudover landslejrudvalgets og hovedbestyrelsens vurdering, at en udskydelse nu vil medvirke til at sikre landsforbundet og landslejren bedst muligt mod økonomiske tab.

 

Hvor kan man henvende sig, hvis man har spørgsmål, som man ikke kan finde svar på i denne FAQ?

 • Du er altid velkommen til at kontakte forbundskontoret på FDF@FDF.dk eller på 33 13 68 88 - eller kontakte landslejrudvalget på landslejr@FDF.dk

 

Kredsen på landslejr

Skal der laves en ny forhåndstilmelding?

 • Som udgangspunkt vil der fortsat blive taget udgangspunkt i de forhåndstilmeldinger, som kredsene har indgivet. Tættere på selve landslejren vurderes behovet påny for at kende kredsens opdaterede overvejelser om antal deltagere fra hver kreds. Er der kredse der ikke længere tænker at deltage på landslejren 2022 kan man skrive til landslejr@FDF.dk

 

Kan man skifte holdleder?

 

Skal vi stadig bo i de samme Ekspeditioner? 

 • Ja. Alle kredse kan glæde sig til at bo på landslejren sammen med de øvrige kredse i de allerede etablerede ekspeditioner. Der er nu rigtig god tid til at både børn og unge, samt lederne i kredsene, kan lære hinanden at kende på forhånd. Kredse kan med fordel allerede nu tænke i forskellige måder at etablere et samarbejde med de øvrige kredse i ekspeditionen. Det er fx en mulighed at planlægge og tage på sommerlejr sammen i 2021.

 

Er det fortsat de samme personer, som skal være Ekspeditionsledere?

 • Ja, det er det som udgangspunkt. Hvis man som Ekspeditionsleder ikke ønsker at varetage denne rolle til Landslejren i 2022, så kan man kontakte Landslejrudvalget på landslejr@FDF.dk - det kan man fint vente med at beslutte, til udskydelsen af landslejren har bundfældet sig lidt.

 

Hvad med unge, som er seniorer i 2021, men ikke i 2022?

 • Landslejren i 2022 har de samme målgrupper som tænkt til den oprindelige landslejr i 2021. Det betyder at nogle nye børn bliver pilte før landslejren og nogle seniorer bliver ledere, og skal opleve landslejren på den måde.

 

Vi har sagt ja til at være værtskreds for internationale deltagere. Hvordan skal vi forholde os?

 • Kredse, som har tilkendegivet interesse eller ønske om at være værtskreds for internationale deltagere er fortsat på listen og vil blive kontaktet af landslejrens udvalg for internationale deltagere. Ønsker jeres kreds at komme på eller af listen kan I skrive til landslejr@FDF.dk

 

Hvordan kan vi i kredsen kommunikere den nye dato ud til forældre og medlemmer, så gejsten og forventningens glæde omkring Landslejren fastholdes?

 • Landslejrudvalget arbejder på et materiale, som kan hjælpe kredsene med at fortælle børn, unge og deres forældre om udskydelsen og være med til at fastholde forventningens glæde om Landslejren. Indtil da er hver kreds velkommen til at overbringe nyheden på en kreativ måde hjemme i kredsen - og på den måde skabe forventningsglæde hos både forældre og børn.

 

Hvordan kommer vi i gang med at planlægge en sommerlejr selv i kredsen?

 

Planlægning af landslejren

Starter Landslejrudvalget forfra med planlægningen?

 • Nej. Rigtig meget af arbejdet, som Landslejrudvalget og alle øvrige udvalg allerede har lavet, tager vi frem og arbejder videre med, når vi kickstarter planlægningen igen. Landslejrens formål, principper, tema og program vil blive fastholdt.

 

Hvad skal der ske med alle de nedsatte udvalg, som arbejder med Landslejr?

 • Rigtig mange FDFere har været i gang længe med at planlægge landslejr. Alle nuværende udvalgsmedlemmer kan kontakte deres forpersoner for mere information.

 

Jeg har meldt mig som medarbejder til Landslejren. Hvordan skal jeg forholde mig?

 • Som medarbejder vil du høre fra forpersonen for dit arbejdsområde, hvordan du skal forholde dig. Du er også altid velkommen til at kontakte landslejrudvalget på landslejr@FDF.dk
  Vil du gerne være med til at gøre landslejren i 2022 til virkelighed, så er det muligt at melde sig som medarbejder her.

 

Jeg har lyst til at hjælpe med FDF Landslejr 2022. Hvordan kan jeg gøre dette?

 • Vi er glade for, at du har lyst til at være med til at skabe FDF Landslejr 2022. Du kan via nedenstående link sende os dine kontaktoplysninger og lidt viden om dig selv, så giver vi disse videre til rette vedkommende når planlægningen startes op igen: https://forms.gle/3jMzkwQsNJKdaTpa6

 

Kan det overhovedet lade sig gøre at holde landslejr i sommeren 2022?

 • Vi tror på, at der i sommerferien om to år er langt større sandsynlighed for at vi kan skabe en landslejr som vi drømmer om i FDF. Men hvad fremtiden bringer, ved ingen af os.

 

Går vi tilbage til at holde landslejr næste gang igen i år 2026 eller først 5 år senere i år 2027?

 • Det er naturligvis uvist lige nu, men den nye Hovedbestyrelse vil efter landsmødet beslutte den langsigtede kalender i FDF.

 

Hvad skal der ske i sæsonen 2021-2022?

Bliver der andre store arrangementer som erstatning for landslejren i 2021? Fx Væbnermesterskabet, FDF Lederkursus eller SeniorCity?

 • Vi vil arbejde for den kommende tid, at der tilbydes spændende arrangementer for børn, unge og voksne på landsdel- og landsforbundsniveau i 2021.

 

Hvad er planen for den weekend i april 2021, som kredsene har reserveret til fortræning? (16.-18. april 2021) 

 • Vi vil opfordre kredsene til at beholde krydset i kalenderen i den weekend, så der er mulighed for at sætte de datoer i spil til eksempelvis et nyt Kick-Off af landslejren - eller mulige nye arrangementer i landsdelen. Mere info kommer.

 

Er der plads til både Spejdernes Lejr og FDF Landslejr i samme år?

 • Ja. Datoen for Landslejren i 2022 er valgt ud fra en skelen til andre organisationers store arrangementer og landslejrudvalget har vurderet, at 6.-15. juli 2022 er et godt tidspunkt at afholde landslejren. Der er et mindre antal FDF-kredse, som har tradition for at deltage i Spejdernes Lejr. Der er intet til hinder for, at kredse kan deltage i begge lejre, hvis de ønsker det.

 

Hvad skal kredsene gøre med sommerlejr i 2021?

 • Kredsene kan selv starte planlægningen af egne sommerlejre i 2021. På den måde får børn og unge gode FDF-oplevelser i deres sommerferie. Vi arbejder på at kunne tilbyde alternativer, som eksempelvis fællessommerlejren på Sletten og lignende.

 

Hvad gør landsdele, netværk eller kredse, som planlægger store arrangementer i sommeren 2022, fx udlandsture?

 • Det er selvfølgelig op til de enkelte kredse, netværk og landsdele, om man vil fastholde en udlandstur i sommeren 2022, men vi håber og opfordrer til at vi sammen skaber en storslået landslejr for alle børn, unge og voksne i FDF. Det kræver opbakning fra kredse i hele landet.

Planlægning af landslejren

Starter Landslejrudvalget forfra med planlægningen?

 • Nej. Rigtig meget af arbejdet, som Landslejrudvalget og alle øvrige udvalg allerede har lavet, tager vi frem og arbejder videre med, når vi kickstarter planlægningen igen. Landslejrens formål, principper, tema og program vil blive fastholdt.

 

Hvad skal der ske med alle de nedsatte udvalg, som arbejder med Landslejr?

 • Rigtig mange FDFere har været i gang længe med at planlægge landslejr. Alle nuværende udvalgsmedlemmer kan kontakte deres forpersoner for mere information.

 

Jeg har meldt mig som medarbejder til Landslejren. Hvordan skal jeg forholde mig?

 • Som medarbejder vil du høre fra forpersonen for dit arbejdsområde, hvordan du skal forholde dig. Du er også altid velkommen til at kontakte landslejrudvalget på landslejr@FDF.dk
  Vil du gerne være med til at gøre landslejren i 2022 til virkelighed, så er det muligt at melde sig som medarbejder her.

 

Jeg har lyst til at hjælpe med FDF Landslejr 2022. Hvordan kan jeg gøre dette?

 • Vi er glade for, at du har lyst til at være med til at skabe FDF Landslejr 2022. Du kan via nedenstående link sende os dine kontaktoplysninger og lidt viden om dig selv, så giver vi disse videre til rette vedkommende når planlægningen startes op igen: https://forms.gle/3jMzkwQsNJKdaTpa6

 

Kan det overhovedet lade sig gøre at holde landslejr i sommeren 2022?

 • Vi tror på, at der i sommerferien om to år er langt større sandsynlighed for at vi kan skabe en landslejr som vi drømmer om i FDF. Men hvad fremtiden bringer, ved ingen af os.

 

Går vi tilbage til at holde landslejr næste gang igen i år 2026 eller først 5 år senere i år 2027?

 • Det er naturligvis uvist lige nu, men den nye Hovedbestyrelse vil efter landsmødet beslutte den langsigtede kalender i FDF.

 

Hvad skal der ske i sæsonen 2021-2022?

Bliver der andre store arrangementer som erstatning for landslejren i 2021? Fx Væbnermesterskabet, FDF Lederkursus eller SeniorCity?

 • Vi vil arbejde for den kommende tid, at der tilbydes spændende arrangementer for børn, unge og voksne på landsdel- og landsforbundsniveau i 2021.

 

Hvad er planen for den weekend i april 2021, som kredsene har reserveret til fortræning? (16.-18. april 2021) 

 • Vi vil opfordre kredsene til at beholde krydset i kalenderen i den weekend, så der er mulighed for at sætte de datoer i spil til eksempelvis et nyt Kick-Off af landslejren - eller mulige nye arrangementer i landsdelen. Mere info kommer.

 

Er der plads til både Spejdernes Lejr og FDF Landslejr i samme år?

 • Ja. Datoen for Landslejren i 2022 er valgt ud fra en skelen til andre organisationers store arrangementer og landslejrudvalget har vurderet, at 6.-15. juli 2022 er et godt tidspunkt at afholde landslejren. Der er et mindre antal FDF-kredse, som har tradition for at deltage i Spejdernes Lejr. Der er intet til hinder for, at kredse kan deltage i begge lejre, hvis de ønsker det.

 

Hvad skal kredsene gøre med sommerlejr i 2021?

 • Kredsene kan selv starte planlægningen af egne sommerlejre i 2021. På den måde får børn og unge gode FDF-oplevelser i deres sommerferie. Vi arbejder på at kunne tilbyde alternativer, som eksempelvis fællessommerlejren på Sletten og lignende.

 

Hvad gør landsdele, netværk eller kredse, som planlægger store arrangementer i sommeren 2022, fx udlandsture?

 • Det er selvfølgelig op til de enkelte kredse, netværk og landsdele, om man vil fastholde en udlandstur i sommeren 2022, men vi håber og opfordrer til at vi sammen skaber en storslået landslejr for alle børn, unge og voksne i FDF. Det kræver opbakning fra kredse i hele landet.

Planlægning af landslejren

Starter Landslejrudvalget forfra med planlægningen?

 • Nej. Rigtig meget af arbejdet, som Landslejrudvalget og alle øvrige udvalg allerede har lavet, tager vi frem og arbejder videre med, når vi kickstarter planlægningen igen. Landslejrens formål, principper, tema og program vil blive fastholdt.

 

Hvad skal der ske med alle de nedsatte udvalg, som arbejder med Landslejr?

 • Rigtig mange FDFere har været i gang længe med at planlægge landslejr. Alle nuværende udvalgsmedlemmer kan kontakte deres forpersoner for mere information.

 

Jeg har meldt mig som medarbejder til Landslejren. Hvordan skal jeg forholde mig?

 • Som medarbejder vil du høre fra forpersonen for dit arbejdsområde, hvordan du skal forholde dig. Du er også altid velkommen til at kontakte landslejrudvalget på landslejr@FDF.dk
  Vil du gerne være med til at gøre landslejren i 2022 til virkelighed, så er det muligt at melde sig som medarbejder her.

 

Jeg har lyst til at hjælpe med FDF Landslejr 2022. Hvordan kan jeg gøre dette?

 • Vi er glade for, at du har lyst til at være med til at skabe FDF Landslejr 2022. Du kan via nedenstående link sende os dine kontaktoplysninger og lidt viden om dig selv, så giver vi disse videre til rette vedkommende når planlægningen startes op igen: https://forms.gle/3jMzkwQsNJKdaTpa6

 

Kan det overhovedet lade sig gøre at holde landslejr i sommeren 2022?

 • Vi tror på, at der i sommerferien om to år er langt større sandsynlighed for at vi kan skabe en landslejr som vi drømmer om i FDF. Men hvad fremtiden bringer, ved ingen af os.

 

Går vi tilbage til at holde landslejr næste gang igen i år 2026 eller først 5 år senere i år 2027?

 • Det er naturligvis uvist lige nu, men den nye Hovedbestyrelse vil efter landsmødet beslutte den langsigtede kalender i FDF.

 

Hvad skal der ske i sæsonen 2021-2022?

Bliver der andre store arrangementer som erstatning for landslejren i 2021? Fx Væbnermesterskabet, FDF Lederkursus eller SeniorCity?

 • Vi vil arbejde for den kommende tid, at der tilbydes spændende arrangementer for børn, unge og voksne på landsdel- og landsforbundsniveau i 2021.

 

Hvad er planen for den weekend i april 2021, som kredsene har reserveret til fortræning? (16.-18. april 2021) 

 • Vi vil opfordre kredsene til at beholde krydset i kalenderen i den weekend, så der er mulighed for at sætte de datoer i spil til eksempelvis et nyt Kick-Off af landslejren - eller mulige nye arrangementer i landsdelen. Mere info kommer.

 

Er der plads til både Spejdernes Lejr og FDF Landslejr i samme år?

 • Ja. Datoen for Landslejren i 2022 er valgt ud fra en skelen til andre organisationers store arrangementer og landslejrudvalget har vurderet, at 6.-15. juli 2022 er et godt tidspunkt at afholde landslejren. Der er et mindre antal FDF-kredse, som har tradition for at deltage i Spejdernes Lejr. Der er intet til hinder for, at kredse kan deltage i begge lejre, hvis de ønsker det.

 

Hvad skal kredsene gøre med sommerlejr i 2021?

 • Kredsene kan selv starte planlægningen af egne sommerlejre i 2021. På den måde får børn og unge gode FDF-oplevelser i deres sommerferie. Vi arbejder på at kunne tilbyde alternativer, som eksempelvis fællessommerlejren på Sletten og lignende.

 

Hvad gør landsdele, netværk eller kredse, som planlægger store arrangementer i sommeren 2022, fx udlandsture?

 • Det er selvfølgelig op til de enkelte kredse, netværk og landsdele, om man vil fastholde en udlandstur i sommeren 2022, men vi håber og opfordrer til at vi sammen skaber en storslået landslejr for alle børn, unge og voksne i FDF. Det kræver opbakning fra kredse i hele landet.

Planlægning af landslejren

Starter Landslejrudvalget forfra med planlægningen?

 • Nej. Rigtig meget af arbejdet, som Landslejrudvalget og alle øvrige udvalg allerede har lavet, tager vi frem og arbejder videre med, når vi kickstarter planlægningen igen. Landslejrens formål, principper, tema og program vil blive fastholdt.

 

Hvad skal der ske med alle de nedsatte udvalg, som arbejder med Landslejr?

 • Rigtig mange FDFere har været i gang længe med at planlægge landslejr. Alle nuværende udvalgsmedlemmer kan kontakte deres forpersoner for mere information.

 

Jeg har meldt mig som medarbejder til Landslejren. Hvordan skal jeg forholde mig?

 • Som medarbejder vil du høre fra forpersonen for dit arbejdsområde, hvordan du skal forholde dig. Du er også altid velkommen til at kontakte landslejrudvalget på landslejr@FDF.dk
  Vil du gerne være med til at gøre landslejren i 2022 til virkelighed, så er det muligt at melde sig som medarbejder her.

 

Jeg har lyst til at hjælpe med FDF Landslejr 2022. Hvordan kan jeg gøre dette?

 • Vi er glade for, at du har lyst til at være med til at skabe FDF Landslejr 2022. Du kan via nedenstående link sende os dine kontaktoplysninger og lidt viden om dig selv, så giver vi disse videre til rette vedkommende når planlægningen startes op igen: https://forms.gle/3jMzkwQsNJKdaTpa6

 

Kan det overhovedet lade sig gøre at holde landslejr i sommeren 2022?

 • Vi tror på, at der i sommerferien om to år er langt større sandsynlighed for at vi kan skabe en landslejr som vi drømmer om i FDF. Men hvad fremtiden bringer, ved ingen af os.

 

Går vi tilbage til at holde landslejr næste gang igen i år 2026 eller først 5 år senere i år 2027?

 • Det er naturligvis uvist lige nu, men den nye Hovedbestyrelse vil efter landsmødet beslutte den langsigtede kalender i FDF.

 

Hvad skal der ske i sæsonen 2021-2022?

Bliver der andre store arrangementer som erstatning for landslejren i 2021? Fx Væbnermesterskabet, FDF Lederkursus eller SeniorCity?

 • Vi vil arbejde for den kommende tid, at der tilbydes spændende arrangementer for børn, unge og voksne på landsdel- og landsforbundsniveau i 2021.

 

Hvad er planen for den weekend i april 2021, som kredsene har reserveret til fortræning? (16.-18. april 2021) 

 • Vi vil opfordre kredsene til at beholde krydset i kalenderen i den weekend, så der er mulighed for at sætte de datoer i spil til eksempelvis et nyt Kick-Off af landslejren - eller mulige nye arrangementer i landsdelen. Mere info kommer.

 

Er der plads til både Spejdernes Lejr og FDF Landslejr i samme år?

 • Ja. Datoen for Landslejren i 2022 er valgt ud fra en skelen til andre organisationers store arrangementer og landslejrudvalget har vurderet, at 6.-15. juli 2022 er et godt tidspunkt at afholde landslejren. Der er et mindre antal FDF-kredse, som har tradition for at deltage i Spejdernes Lejr. Der er intet til hinder for, at kredse kan deltage i begge lejre, hvis de ønsker det.

 

Hvad skal kredsene gøre med sommerlejr i 2021?

 • Kredsene kan selv starte planlægningen af egne sommerlejre i 2021. På den måde får børn og unge gode FDF-oplevelser i deres sommerferie. Vi arbejder på at kunne tilbyde alternativer, som eksempelvis fællessommerlejren på Sletten og lignende.

 

Hvad gør landsdele, netværk eller kredse, som planlægger store arrangementer i sommeren 2022, fx udlandsture?

 • Det er selvfølgelig op til de enkelte kredse, netværk og landsdele, om man vil fastholde en udlandstur i sommeren 2022, men vi håber og opfordrer til at vi sammen skaber en storslået landslejr for alle børn, unge og voksne i FDF. Det kræver opbakning fra kredse i hele landet.