Få jeres lokale præst med på landslejr

Som kreds kan I opfordre jeres lokale præst til at deltage på FDF Landslejr 2022.

På FDF Landslejr 2022 har vi brug for en masse præster til at hjælpe med at stå for forkyndelsen i alle landslejrens ekspeditioner. Landslejrens forkyndelsesudvalg vil derfor opfordre til, at I som kreds spørger jeres lokale sognepræst eller en anden præst, som I har en god kontakt til, om han eller hun har lyst til at tage på landslejr sammen med jeres kreds.

I kan som kreds fx gøre brug af dette præstebrev, som nemt kan sendes videre til den lokale præst og kirke i jeres lokalområde. Brevet er en opfordring om at være med som præst på FDF Landslejr 2022 sammen med jer og de øvrige kredse i jeres ekspedition.

En fælles lejroplevelse kan være med til at styrke forbindelsen mellem kredsen og den lokale sognekirke og danne et godt grundlag for det videre samarbejde, når man kommer hjem igen. Særligt i sommerferien kan der være rift om præsterne, så derfor er det en god ide allerede nu at tage fat i en præst til jeres kreds og ekspedition. I kan bruge det vedlagte præstebrev til rekruttering og skrive jeres kontaktoplysninger på brevet.