Senior på Landslejr

Her kan du læse om, hvordan seniorer skal bo på FDF Landslejr 2022, samt hvordan seniorkredsene og seniorernes særlige område SeniorSpot fungerer.

De kredse, der er i ekspedition sammen på landslejren, opretter i fællesskab en ’seniorkreds’ her i sæsonen før lejren. Det er her, seniorerne fra alle kredsene skal bo, på samme måde som en ’almindelig kreds’ i jeres ekspedition. Seniorer i FDF er, som alle andre unge, ved at øve sig på livet, og i at være unge sammen. Derfor er en seniorkreds et godt sted at kunne udfolde sig kreativt, et godt sted at lære at fornemme hinanden som mennesker og et godt sted at lære at tage ansvar. Og så giver seniorkredsen mulighed for, at alle pilte, væbnere og seniorvæbnere kan kigge ind i seniorkredsen og få tændt lysten til at blive ’en af de store’ i FDF.

 

Seniorkredsen fungerer ligesom en almindelig kreds, og skal også have en holdleder der har ansvar for at modtage information på seniorkredsens vegne – og som er holdleder for seniorkredsen på selve landslejren. Holdlederen skal være minimum 21 år.

 

Seniorerne skal derudover have mindst én FDF-leder med fra egen FDF-kreds. Han/hun er på landslejr sammen med seniorerne – og bor og lever sammen med kredsens seniorer i seniorkredsen. Det er hjemligt og genkendeligt. I FDF opleves lejrlivet sammen med ledere med noget på hjerte, det gælder også på en landslejr. Det vil sige, at hvis der er seniorer fra syv forskellige kredse i seniorkredsen, er der også minimum syv ledere, hvoraf én af dem er holdleder for kredsen.

 

I seniorkredsen gør man alt det, man også gør i en almindelig kreds og på en almindelig kredsplads. Man sover, spiser, vasker op og laver aktiviteter sammen. Seniorkredsens holdleder og ledere beslutter sammen, hvordan kredspladsen indrettes og hvem der tager udstyr og lignende med på lejr.

Særlige lokale forhold

Der vil selvfølgelig være lokale forskelle der gør, at seniorerne i to kredse bliver slået sammen til et seniorhold, og dermed kun skal have minimum én leder med. Det er noget I aftaler og løser indbyrdes i kredsene.

Muligheder for jeres kreds og jeres seniorer

At seniorerne og egen kreds bor tæt op af hinanden – men dog hver for sig – kan give kredsen og seniorerne nogle fantastiske muligheder. Nogle muligheder I som ledere skal være bevidste om, så der er plads til at være senior på landslejren, hvor man både er deltager og ung-leder-på-vej.

 

Måske I ser muligheder for at:

  • Seniorerne kan tilbydes at hjælpe med at bygge kredslejren op, når de har bygget deres egen seniorkredslejr.
  • Seniorerne øver sig på at være unge-ledere og prøver sig selv af ved at arrangere lege på seniorkredspladsen for nogle af de øvrige børn i ekspeditionen.
  • Kredsen og kredsens egne seniorere spiser sammen én aften sammen på landslejren, for at skabe sammenhold og oplevelsen af at være tæt på hinanden som samlet kreds.
  • Ledere på kredspladsen eller i seniorkredsen, der fx bliver syge undervejs på lejren, nemt kan byttes rundt undervejs på lejren – så I sammen kan give hinanden mest muligt overskud til dagen efter.
  • Mindre børn på kredspladsen kan snuse til seniorlivet der venter forude.
  • …og sikkert meget andet.

Aldersgrænser

Reglerne for, hvornår man er senior på landslejren følger landsforbundets anvisninger for, hvornår man er senior på fx. seniorkurser. På landslejren gælder følgende:

 

Man kan deltage på landslejren som senior, hvis man er 15 år eller fylder 15 år i 2022. Man må maks være 19 år ved landslejrstart. Fylder en deltager 20 år undervejs på landslejren, kan denne ligeledes deltage som senior. En senior kan dermed senest have fødselsdag og fylde 20 år d. 15. juli 2022.

 

Særligt denne landslejr gælder følgende: Grundet udskydelsen af landslejren med et år er der en gruppe af seniorere, der er nået at blive et år ældre. De kan sammen med deres kreds vælge, om de deltager på landslejren som seniorer eller ledere. Det gælder gruppen af unge, der er ét år ældre end de ovenstående grænser.

 

Seniorkredsens holdleder skal være over 21 år. Denne grænse er sat af hensyn til, at holdlederen ikke selv skal være senior, og har mulighed for at være en leder-autoritet på seniorkredspladsen.

Medskabere og ansvarsløftere

Seniorerne i seniorkredsen er både deltagere, medskabere og ansvarsløftere. De er deltagere i den forstand, at de er på ligefod med alle andre deltagere på landslejren, og deltager dermed i landslejrens program. Men de er også en særlig gruppe i FDF med et par særskilt programpunkter, hvor de deltager sammen med de andre seniorer på landslejren.

 

De er medskabere på den måde, at seniorerne skaber landslejren sammen med hinanden, ekspeditionen, landskabet og hele landslejren. Det betyder, at seniorerne er rollemodeller for ekspeditionens yngre deltagere, og at det også forventes af seniorerne, at de tager rollen som seniorkreds alvorligt, og løfter det ansvar det er at skabe sin egen lejr. Og ledere og seniorere sammen med ekspeditionsrådet kan tale sig frem til god kultur i jeres ekspedition. Seniorerne deltager derfor i samme program som alle andre, giver en ekstra hånd og indgår i ekspeditionens aftaler omkring fx tider med ro på lejren o.l. Til gengæld har seniorerne et helt særligt program, kun for dem, i SeniorSpot.

Seniorerne får nærvær og store sus

Seniorerne bor centralt på landslejren, på samme vis som alle andre lejrdeltagere. Det skal give seniorerne mulighed for at tage traditioner med hjemmefra kredsen og sammen med andre seniorer, skabe et hjem for hinanden. Et hjem, hvor seniorerne kan øve sig i at være unge sammen. Et hjem med ansvar og pligter, og med skævhed og god tid til snakke om det at være et ungt menneske på vej mod et ståsted.

 

Seniorerne fungerer fuldstændig som en ekstra kreds i ekspeditionen. Der er dog enkelte undtagelser. Eksempelvis har seniorerne mulighed for, en aften, at komme hen til deres kreds og deltage i lejrbål med de andre i kredsen, det er den ene af “kredsens aften”. På den måde får de også et glimt af den øvrige kreds’ landslejroplevelser. Der er også et andet punkt, hvor seniorerne er forskellige fra de almindelige kredse: SeniorSpot.

Et særligt SeniorSpot

SeniorSpot åbner fem gange i løbet af landslejren. Et udvalg med FDFere fra rundt i landet er i gang med at planlægge det særlige program, der skal være i SeniorSpot. Programmet i SeniorSpot vil byde på underholdning, fede koncerter, fest og dans og senioraktiviteter, der både bobler af kreativitet, fordybelse og eftertænksomhed. På landslejren vil SeniorSpot fremstå som seniorernes sted ved at være klædt i orange farver. Her venter det orange sus. Seniorerne bor altså i et landskab med en farve (rød, blå, grøn, gul, osv.), men kan jo synliggøre deres særlige kredsplads med orange kendetegn – så enhver kan se, at her bor ekspeditionens seniorkreds. Seniorerne får dermed som de eneste på landslejren to farver at boltrer sig i.

Alle kredse modtager inspirationsmateriale

Et seniorkredsudvalg udarbejder et materiale der kan være til inspiration for at skabe en stærk og solid seniorkreds i jeres ekspedition. Ekspeditionsrådet modtager dette materiale.