International information menu:

Få en international landslejroplevelse

Bliv værtskreds for en gruppe internationale deltagere på landslejren

I FDF har vi stor tradition for at rejse ud og har et stort netværk af søsterorganisationer rundt i hele verden. Disse mange organisationer inviteres til at deltage på FDF Landslejr, og I har som kreds mulighed for at blive værter for en gruppe af internationale gæster fra fx Belgien, Hong Kong, Uganda, Tyskland, Malta, Finland, Indien og mange flere.

 

Vi ved godt, at ikke alle internationale deltagere har været på landslejr før. Vi ved også, at I måske ikke har haft internationale deltagere på kredsholdet før. Det kræver mod til udsyn at kunne se lejren i et andet perspektiv. FDF har en lang tradition med at have ca. 600 internationale deltagere på hver landslejr igennem tiden, så vi har masser af erfaring at trække på i fællesskab – og modet til at ville lykkes sammen. Sammen med de internationale deltagere kan vi lege, mødes, tage ansvar, tage tid – og skabe landslejren sammen.

 

For mere information om at være værtskreds kontakt udvalget for internationale deltagere på nationalcamp@fdf.dk

Om at være værtskreds

5 gode grunde

 1. Et inspirerende kulturmøde som giver en ekstra dimension til landslejroplevelsen for alle kredsens egne deltagere.
 2. Din kreds får muligheden for at møde børn og unge fra organisationer verden over og blive en del af et kæmpe internationalt fællesskab og netværk.
 3. Inspiration til nye lege og aktiviteter til ledere såvel som børn.
 4. Vi etablerer kontakten mellem jer og jeres gæster inden landslejren og hjælper jer med at holde kontakten og evt. med et genbesøg efterfølgende.
 5. Prøve nye internationale lege, aktiviteter og andet sjov på lejrpladsen.

Det gør udvalget for internationale deltagere (IU)

 • Vi sikrer, at internationale deltagere har visum og en officiel invitation.
 • Vi hjælper med at skaffe praktiske ting såsom telte, soveposer og lign., hvis I ikke har det, I skal bruge for at kunne have internationale gæster.
 • Vi skaffer sponsoraftaler for at nedbringe standardprisen for dem, der kommer langvejs fra, og for organisationer, som ikke har så mange penge.
 • Det koster jer ikke ekstra at have en gruppe boende, og vi tager os af al betaling mv. fra de internationale deltagere.
 • Vi formidler kontakten mellem jer og jeres internationale gruppe, så snart vi har tilmeldingerne på plads.
 • Vi sørger for kørselsvejledning og rejsevejledning til lejren for de internationale deltagere.
 • Vi sørger for grundlæggende information om lejren til de internationale deltagere.
 • Vi sørger for løbende oversættelser til de store arrangementer, gudstjeneste og lejrbål.
 • Alle lejrens udvalg sørger for, at lejrens materialer og informationer oversættes eller kan formidles til de internationale deltagere.
 • Vi sørger for logi for de internationale deltagere i tilfælde af, at de kommer før eller bliver efter lejren, medmindre I selv ønsker at være en del af dette. I så fald er vi meget gerne behjælpelige hermed.
 • Jeres internationale gæster vil blive indregnet som andre deltagere og vil dermed også blive medtaget i fx areal og madberegning til jeres kreds – dette sørger vi for.
 • Vi støtter og vejleder jer før, under og efter lejren.

Forventninger til jer som værtskreds

 • At inddrage de internationale deltagere i lejrens liv såvel som det praktiske for at få lejren til at fungere som lejrens aktiviteter.
 • At arrangere madlavning mv. i samarbejde med alle lejrpladsens deltagere.
 • At videregive informationer så de internationale deltagere kan følge med i de overordnede rammer for landslejren
 • At forventningsafstemme med den internationale gruppe inden lejrens begyndelse.
 • At følge op på kontakten til den internationale gruppe, som vi formidler.
 • At kontakte os, hvis I har behov for hjælp eller har spørgsmål.
 • At lege jer til en sjov og spændende lejr i fællesskab med de internationale deltagere og give jeres deltagere en oplevelse ud over det sædvanlige.
 • At skaffe telte, soveposer og andet lejrgrej for dem, der kommer langvejsfra. Udvalget råder over en grejbase, I eventuelt kan låne fra.

Det skal de internationale deltagere

 • Have pas, rejseforsikring og evt. visa til Danmark.
 • Selv betale for rejsen til Danmark, FDF sørger kun for regionale tilskud nedsættelse af deltagerpris.
 • Selv komme til Danmark og lejren. De må gerne mødes med jer et par dage før lejren.
 • Medbringe personligt lejrudstyr til 10 dages teltlejr evt. ekskl. Ting der fylder meget i flyet.
 • Medbringe egne lommepenge.

Forventet tidslinje

2021

Juni 2021: Foreløbig kredstilmelding åbner

September 2021: Foreløbig international tilmelding

December 2021: Match mellem kreds og internationalt hold

 

2022

Marts 2022: Endelig tilmelding inkl. depositum

Juli 2022: Landslejr, sidste betaling